thumb_ae20b9e653b03eb7e1e6cc5f0ff4553d

Обществено обсъждане на бюджет 2016 в община Несебър

Множество проекти с местно значение бяха представени на обществените обсъждания в община Несебър

Работата по изпълнението на започнати обекти продължава и през 2016

В рамките на няколко дни в Несебър и съставните селища на общината се проведе обществено обсъждане на проектобюджета за 2016 г. Целта бе да се информират жителите за предвидените средства по текущи и бъдещи проекти и общинските дейности.

На последната среща с гражданите, състояла се в сградата на Демонстрационния център на занаятите в Несебър, присъстваха кметът  на община Несебър – Николай Димитров, зам.-кмет „Бюджет и финанси“ – Иван Гургов и началник – отдел „Инвестиционна политика“ – Сюрея Исуф.

В началото на срещата зам.-кметът по „Бюджет и финанси“ Иван Гургов представи   рамката на бюджета на общината за 2016 година.  Присъстващите научиха, че за тази година са  предвидени 61 млн. и 300 хил. лв., като има преходен  остатък от 2015 г. в размер на2,5 млн. лв., от които 500 хил. лв. държавни дейности.

И за тази година  приоритетна остава социална политика и грижите за хората – от най-малките жители до най-възрастните.Достатъчно средства ще се отделят за култура, образование,помощи за новородени  и  инвитро процедури,  за нуждаещите се от хемодиализа, за Домашния социален патронаж, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, Центъра за обществена подкрепа. Несебър, който стана бейби бум град за 2013 г. и тенденцията за увеличаване на прираста на населението се запазва през 2014 и 2015 г., отделя специално внимание на най-малките – от осигуряването на достатъчно места за малчуганите в детските заведения до приготвяне на място и по всички държавни  изисквания и норми на  храната в детските градини. Несебър е общината, на чиято територия се намират едни от най-модерните и съвременни детски заведения с всички удобства, както  за възпитаниците им, така и за служителите там.

В тази връзка присъстващите научиха, че има средства в бюджета за продължаване изграждането на разширението на ЦДГ „Пролет“ в Тънково, в резултат на което детското заведение ще се сдобие с музикален и физкултурен салон, свързани чрез топла връзка с основната сграда. През 2016 г. ще бъде проектирано изграждането на втора детска градина в Свети Влас в кв. „Русалка“. В града са предвидени и  две нови детски площадки за най-малките жители. В село Оризаре се предвижда изграждане на пристройка към ЦДГ „Радост“.

В бюджета за 2016-та  ще продължи финансирането на читалищната дейност, пенсионерските клубове,  сдруженията с нестопанска цел,  спортните клубове. Планирани средства за общинската полиция,командированите полицаи и пожарникари в  рамките на 500 хил. лв. Допълнителната грижа за сигурността се налага поради факта, че община Несебър посрещат най-много туристи в България и трябва да бъде осигурена, както безопасността на почиващите, така и на местните жители.

По време на срещата кметът  Николай Димитров подчерта, чеНесебър е стабилна община и води политика на планиране. „Това е стратегическо, последователно и дългосрочно планиране в социалната сфера, образованието, инфраструктурата и др.“, допълни още той.

По време на обсъждането градоначалникът  оповести, че по Програмата за трансгранично сътрудничество  предстои да сепродължи изграждането  на следващата част от трасето на проекта ”Духовен път” в Стария Несебър – ще бъде унифицирана (с павета ) и маркирана пътната настилка по улиците „Мена“ и „Рибарска“, както и част от улиците „Месамбрия“ и „Митрополитска“.  Предстои проектирането на реставрацията на храма „Христос Пантократор“. На древния полуостров, привличащ хиляди туристи от страна и света, продължават дейностите по изграждане на мини игрището за футбол в стария град. „В този район сме предвидили освен мини футболно и мини баскетболни игрища, да бъдат изградени в следващ етап парково озеленяване, фитнес на открито, кафене, водни съоръжения и две детски площадки, спортна площадка, места за отдих и почивка за жителите и посетителите на града.“, представи подробности кмета пред гражданите.

Продължават дейностите по изграждането на  културния център в новата част на Несебър и  базата на БКС. Заделени са средства за изграждане на бетонни алеи в новата част на гробищния парк, както и за проектиране на обреден дом. Старата част на парка ще бъде облагородена, като се положат плочки и се премахне излишната растителност. „Имаме вече специално звено, което ще се грижи за гробищните паркове“, подчерта кметът. Заложен е и проект за велоалея от кръстовището на Несебър и главния път Бургас –Варна в посока към Несебър.

В новия град е предвидено още да се проектира спортен комплекс, включващ подземен паркинг, спортна зала, подходяща за баскетбол, волейбол и художествена гимнастика, два тенискорта на открито, закрит 25-метров градски басейн. Обектът ще се намира в близост до провлака. Бъдещата придобивка има за цел да удовлетвори нарасналите нужди на гражданите от места за трениране, на училищните клубове, на желаещите да практикуват плуване.

„Имаме работен проект и за реконструкция и надстройка на сградата на пощата в новата част на Несебър, така че тя да придобие добър естетически вид. Заложили сме в новия град проектиране на идейния проект на северната алея, където ще има спортни съоръжения, летен театър с подземен паркинг.“, информира още градоначалникът. Предвидени са средства за изграждане на осветление на вилна зона „Зора“ и за изграждане на помещения за отборите и трибуна за зрителите на мини футболните игрища с изкуствена настилка на градския стадион в Несебър.

Предстои кандидатстване за изграждане на тротоари в най-новия квартал на града – „Черно море“, спортни комплекси  в населените места, пътища, изграждане на образователна и социална инфраструктура –  изграждане и обновяване на общински сгради и изграждане на спортна инфраструктура.

В Слънчев бряг –запад продължават дейностите по изграждането на обществената сграда. Пак там ще започне проектиране и изграждане на улици.  Предвидени са средства за проектиране на разширение на ПГТ „Иван Вазов“ – Слънчев бряг.

В Обзор ще продължат дейностите по изграждане на крайморския парк. В Равда се предвижда основен ремонт на пътя  от селото до кръговото кръстовище на главния път Бургас –Варна. Има проект за изграждането и на улично соларно осветление на курортното селище.

За Свети Влас са предвидени средства за изграждането на първи етап на градски стадион, проектира се и за крайбрежна алея там. В Тънково се предвижда още започването на проекти, свързани с изграждане на пътна връзка и велоалея, създаване на нова мултифункционална сграда. „Кандидатствахме с два проекта по линия на „Красива България“ – единият е за автоспирка в Кошарица, а другият е за зала за извънкласна дейност в училище „Любен Каравелов“.“, разказа Сюрея Исуф.

В Кошарица продължават дейностите по изграждане на дома за стари хора. Заложен е проект за разширение на първия мост, който води  към Кошарица и велоалея.

На срещата стана ясно, че се предвижда проектиране и пристройка на пенсионерски клуб – Оризаре. Две от улиците там са планирани за асфалтиране. Котелната централа към местната детска градина също ще бъде финализирана.

„Всички проекти, които се реализират или предстои да бъдат реализирани са факт, благодарение на следваната стабилна политика на управление на цялата община и общите усилия на общинския съвет и общинска администрация“, обобщи кметът Николай Димитров.

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *