1mart3

Несебърското училище се включи в Националната програма „Ученически олимпиади състезания“

 

 

Мара МОМЧИЛОВА                                                                                                                                                  

            През настоящата учебна година СУ „Любен Каравелов“ се включи в модул „Осигуряване на обучение за талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ от Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“ на МОН. Петима ученици от 9 клас имат възможност за допълнително обучение по руски език, като заедно с това ще бъдат създадени допълнителни условия за техни изяви на различни национални и международни олимпиади и състезания. Занятията се провеждат в рамките на 60 учебни часа два пъти седмично до края  на месец март под ръководството на преподавателя Ирена Божилова.

 

Ученическите олимпиади и състезания в областта на науката, изкуствата и спорта развиват ключови компетентности и умения за живот, изключително необходими на учениците в съвременното общество. Организирането и провеждането на състезания по професионални направления са едни от начините за популяризиране възможностите на системата за професионално образование и обучение, за избор и усвояване на професии според желанията и интересите на младите хора и за утвърждаване на привлекателността и значимостта на професиите.

Осигуряването на допълнителни възможности за подготовка на талантливи ученици от всички етапи и степени на училищното образование за участие в олимпиади е от изключително значение за по-високи постижения в националните олимпиади и за успешното представяне на българските национални отбори в международните олимпиади и състезания.

Общата цел  на модула е създаване на условия за личностното развитие на учениците. Конкретните (специфични) цели са свързани с  предоставяне на възможност на учениците за интелектуална изява;  създаване на допълнителни условия за изява на учениците с таланти, способности и интереси в определена област на познание;  развиване на творческите способности; интердисциплинарно и интеркултурно образование и възпитание;  създаване на условия за прилагане на изследователски методи в конкретни предметни области;  демонстриране от учениците на професионални знания, умения и компетентности и стимулиране на личностната изява и желанието за упражняване на избраната професия; мотивиране на учителите за работа с ученици с изявени способности, за поддържане на трайни знания и развиване на интерес в съответната област и за осмисляне на свободното време.

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *