8bda59df9582e3e8f01eed51a240c67d

На 27 май в Несебър отбелязват 30 години от създаването на Районния съд

 

10599250_509279265872198_6925714719116741988_nС утвърждаването  на град Несебър за център на селищна система , отчетливо възниква въпроса за разкриване на   Районен съд и прокуратура в града.Основанията за това  са: характера на селищната система, с най- голямо  развитие на  националния и международен туризъм.  Тук за продължителен период от годината се съсредоточава многохилядна човешка маса, местно население, обслужващ персонал, български и чуждестранни туристи. Това предава особено важна характеристика на обществено- политическата, нравствено -психологическата и  културна атмосфера, която изисква и правно-защитно обслужване.

След близо осемгодишно  настояване на партийното и държавно ръководство, най после Министерството на правосъдието и Държавния съвет на НРБ приемат Решение № 28 от 17.ХІІ.1985 година за откриване на Съд в града и цялата община. Следва подготовка и на 1 юни 1986 година отваря врати Районен съд в града. Незабавно още на 10 юни с.г. е първото  наказателно дело от частен характер между  Калинка Диамандиева и Латинка  Михова. Следващото  дело е  по Указа за борба с дребно хулиганство.

Още от първите си стъпки съдът  работи на ускорени обороти и натоварване. Това се потвърждава от някои обобщаващи факти. През 1987 година са  образувани 279 граждански дела,през 1990 г. 343, а през 2015 г. нарастват на 1175. Наказателните дела  от 280 през 1986 нарастват през 2015 1982 броя. Свидетелствата за съдимост само за 1986 са 1223, за 1987 са 2796 а през 2015 година 4693.

Зад тези цифри прозира основателността за изграждане на съда и голямото напрежение на служителите през това време. Първия председател на Районния съд  е Петър Атанасов,който идва от Поморие  и е един от най- продължително оглавявали съда . След него последователно  съдии са били: Димитър Попов        , Стоян Ангелов, Костадин Икономов, Симеон Михов,  Йорданка Майска, Петя Георгиева, Нина Моллова, Мария Берберова,Атанаска Атанасова, Таня Спасова, Евгени Узунов,  Петър Петров, Валери Събев.

Първоначално съдът се е състоял от един  съдия и четири  служители, през 2016 година служителите са 26 в т.ч. 6 съдии с председател Евгени Узунов.

Общинския народен съвет тогава полага  грижи за създаване условия за нормално функциониране на новата рожба Районен съд-Несебър. Благодарения на правилното разбиране на председателя на Окръжния съвет на профсъюзите Манол Стефанов, съда и прокуратурата и днес се помещават в бившия Профсъюзен дом построен от съвета.

Районна прокуратура – Несебър

В началото след създаване на Районен съд града и общината се обслужват от прокуратурата в гр. Поморие.   По късно  от 1.VІІІ. 1988 г.се разкрива Районна прокуратура в Несебър, която първоначално е настанена в партерно помещение на ул. Еделвайс и след това в бившия Профсъюзен дом.

Естествено и прокуратурата още от създаването си работи с голямо натоварване. Наблюдаваните дела  по досъдебно производство за 2014 година  са 3216, през 2015 година 2831 броя. Внесените обвинителни актове  през 2014 година са 112, а през 2915 са 147 броя. Влезлите в сила осъдителни  решения през 2014 годи на 285 броя през 2015 година нарастват на 367 броя. В сравнение с останалите прокуратури в региона показателите за Несебър са двойно по големи.

Първият прокурор в Несебър е Георги Пенев следван от Ламбри Джелепов, Жанет Красимирова, Антон Желев, Георги Русев, Севдалина Станчева, Мариан Чернев и отново Георги Русев…Личният състав е от 8 служители и 5 прокурори.

Към системата на правораздавателни и правозащитни органи в общината функционират и адвокати, нотариуси, частни съдебни изпълнители. С това се затваря кръга на правно защитната система в общината.

Така стъпка по стъпка град Несебър и общината се  утвърждават, като важен  и пълноценен организъм  в административната структура на окръга и страната. На юбилярите  признание, благодарност, успехи и Честито!

Васил Киров

Бел.ред.:Васил Киров,авторът на тези спомени, е уважаван дългогодишен кмет на Несебър .Той има личен принос за създаването на Районния съд в Несебър,а със своята гражданска позиция и за сегашното отбелязване 30-годишнината на съда.Редакцията на „Несебър нюз“ ,където той редовно публикува интересни спомени,свързани с близкото минало на Несебър и общината, му благодари за усилията да пази и публикува тези интересни събития !  

Print Friendly

Автор: васил киров


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *