OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Най-малко 48 точки очакват на 16 май Общинския съвет-Несебър

Общинският съвет- Несебър на 16.05.2019 г. /четвъртък/ от 13.30 ч. в Заседателната зала на община Несебър ще заседава при следния проект за днвен ред с 48 точки.

 

В първите 10 точки са включени от Николай Кирилов Димитров кмет на Община Несебър за увеличаване числеността на персонала в дейност „Други дейности по икономиката“.

По т.2 ще докладва Иван Гургов – зам. кмет на община Несебър, изпълняващ функциите на кмет, съгласно заповед № 1861/16.11.2015 г. за определяне представител на община Несебър в общо събрание на акционерите на „УМБАЛ-Бургас”АД и определяне начина на гласуване на проекторешенията.

Румен Кулев – председател на Общинския съвет – Несебър ще представи доклади за осъществените читалищни дейности и отчети на изразходваните средства за 2018 г. на Читалищата на територията на община Несебър.

По т.4 Николай Димитров – кмет на Община Несебър ще представи  проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Несебър.

Точка 5 също е от  Николай Димитров – кмет на Община Несебър за Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 1 за осигуряване на обществения ред, спокойствието и сигурността на гражданите, за опазване на общинската собственост и околната среда, за безопасността на движение на територията на община Несебър.

Румен Кулев – председател на Общинския съвет – Несебър е за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели, утвърждаване  на правилата за нейното провеждане и избор на временна комисия, която да извърши проверка на документите  на кандидатите за съдебни заседатели и изготви доклад, а председателят на Общинския съвет ще докладва за отпускане на еднократна финансова помощ.                                                                                                                                                                              

Георги Манолов – общински съветник в Общинския съвет е с предложение за финансово подпомагане на Хандбален клуб „Петър Бабев“ – Несебър.

Николай Кирилов Димитров – кмет на Община Несебър е за промяна на решение № 985 от 18.02.2019  на Общинския съвет – Несебър за финансово подпомагане на спортните клубове в община Несебър за 2019 г.

Виктор Борисов /за кмет на Община Несебър/, ще докладва за предоставяне за временно и безвъзмездно ползване на ОДМВР-Бургас, за нуждите на РУ-Несебър 1 бр. моторно превозно средство , собственост на Община Несебър.

Максим МОМЧИЛОВ

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *