1-2 нес (3)

Кой е месемвриецът Маргаритис Константинидис ?…

                                                                  

 

Хаджи Максим МОМЧИЛОВ                                                                                                               

1 Маргаритис (1)Маргаритис Константинидис е роден в Месемврия през 1850 г. Завършва градското училище в родината си, на дванадесетгодишна възраст е принуден да служи в различни учреждения, след което през 1874 г. се мести в Константинопол, където работил три години и натрупал достатъчно имущество. Към края, обаче, на Руско-турската война през 1877-78 година, имал на склад много стоки в Пиргос, Североизточна Тракия, изгубил цялото си състояние, което било разграбено от черкези и башибозуци.

Така изоставил търговията. При обявяването на автономията на Източна Румелия, е назначен за секретар на провинция Анхиало. Но на този пост се задържал само за една година, тъй като животът му бил застрашен от Българския комитет. От там се преместил в Триест и по принцип работил като търговски служител.

Бил нает да пази Александър Византиеца като секретар на гръцката общност     Канстантинидис не прекъснал своите проучванията през цялото време на своята служба. Подготвяйки се по този начин, той успешно сътрудничил в „Нов Ден“ („Неа Имера“), публикувайки в подлистника и в рубрики различни трактати.

Между тях се отличават тези относно гръцките градове на Тракия по Черно море като Месемврия, Анхиало и Аполония, както и за Михаил Кантакузин от Анхиало, за Митрополита на Посни Амвросий, за Йоанис Маниатис, история на гръцката Общност в Триест (1748-1821г.) и др. Освен това публикува „История на гръцката Общност“, много различни документи и други трактати в „Църковен Фар“ („Екслисиастикон Фарон“) в Александрия и в „Нов Сион“ („Неа Сиона“) в Йерусалим.

Ето какво пишат за ръкописа  на Маргаритис  Констатинидис  публикуван от Георгиос Мегас  през 1945 г. в Атина.И така,пише Мегаас, той написал следните произведения, останали непубликувани, поради липсата на средства: а) „История в три части на Месемврия, Анхиало и Аполония, от годините на тяхното заселване до наши дни“ б) За спора на „Трите Глави“, от най- важния, но и най-скучния момент от църковната политика на император Юстиниан Велики. г) „Древногръцките писатели за еврейския народ“, д) Стихове и Епиграми от превземането* (има се предвид Падането на Константинопол), е) Есе за еврейската книжнина и др.

След края на Първата световна война Маргаритис Константинидис е назначен за секретар на Гръцката търговска камара в Триест, където служи пет години и напуска през 1925г. поради напредването на възрастта му.[i]                                                                                                      Ръкописът на Константинидис,съдържащ историята на Месемврия, носи заглавието „Месемврия, Анхиало и Аполония от годините на тяхното заселване до наши дни“. Състои се от три тетрадки, като всяка една има отделна номерация и отделни подзаглавия: І Месемврия, ІІ Анхиало, ІІІ Аполония (наричана днес Созопол).

Написани собственоръчно от него в Триест през 1915г., както е отбелязано в края на предговора, историята на Месемврия, заедно с други неиздадени негови творби, били занесени от него през 1925г. в Националната Атинска библиотека, където били регистрирани като ръкопис № Ψ2.

От там,пише Мегас, получихме І част, която се отнася за Месемврия, която освен предговора (стр. 1- 5), включва история на Месемврия (стр. 1-61) и следните глави: а) древни епиграфи на Месемврия (63-66), б) Епиграфи от християнската епоха (69-70), в) Антични монети от Месемврия (71-73), г)  Месемврия като епископия, архиескопия и  митрополия (78-81), д) Списък на епископите, архиепископите и митрополитите на Месемврия (82-99), е) Хрисовули и патриаршески була за някои манастири на Месемврия (103-124), ж) Няколко думи за светия манастир на „Св. Никола“ от Емона близо до Месемврия (125-127), з) Други свещени манастири около Месемврия (127-128), и) Сборник от старинни ръкописи на Месемврийската митрополия (128 α-ζ), й).Съществувалите преди и сега църкви в Месемврия (128- η-ξ), к) Биографии на известни месемврийци, отличили се в историята на града, І. Кириакос Кумбарис (129-133), ІІ. Константиос ІІ, Патриарх на Константинопол (1834- 1835г.) (стр. 135-136) и л) биография на писателя (137-139). Всичко това, с изключение на предговора и на биографията на Константинополския Патриарх ІІ[ii], са издадени заедно като приложение към историята на Месемврия.[iii]

При написването на историята на своето отечество Маргаритис Константинидис подхожда съвестно и с обич, така че нито една информация не е оставена без доказателства и всичките му твърдения са исторически освидетелствани. Изложението на фактите е просто и без излишни окраски и много от нещата са просто цитирани, без да се търси вътрешна последователност и свързаност. От друга страна разказът винаги е ясен и открит, показващ ни крайната привързаност на писателя към историческата истина.

За съжаление езикът, на който е написано произведението, за нашето време е малко архаичен. За да бъде достъпно до по- широката публика, не се поколебах да поопростя този език, бидейки сигурен, че и незабравимият писател, ако беше жив днес, щеше да освободи това свое произведение от езиковия обем.

И така анализирах много причастия, изгладих инверсии, замених архаично звучащи думи с други по- нови. А това, което съм добавял от себе си в текста и забележките, или за да допълня, или за да поправя написаното от автора, съм го сложил в скоби,пише Мегас.

Може да си купите издадената за първи път книгата „ МЕСЕМВРИЯ НА ЕВКСИНСКИЯ ПОНТ ИСТОРИЯ”,Атина 1945 г. в книжарницата „Всичко за всеки” на ул.”Отец Паисий” в Несебър.                                                                        ……………………………………..………………………………………………………….

[i] Тези биографични данни са взети от биографията на писателя, която се намира в края на творбата му за Месемврия.

[ii] Пропуснахме предговора, заради не-голямата му стойност, а биографията на Патриарха не допринася по никакъв начин за историята.

[iii] От посочените по- горе глави, които проследяват историята на Месемврия, четвъртата е публикувана вече в Архива на Тракийското Съкровище (1939-40г.), стр. 21-24, седмата и осмата също, V (1938- 39г.), стр. 87-89. По подобен начин историята на Аполония е записана на Тракийски бр. ІІІ (1932г.) стр. 150-171.

 

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *