1_8028 -1

И в община Несебър местните избори наближават

Шестте последни мониторинги и ретроспекция на Общинския съвет –Несебър и анкетния сондаж за първите четирима кандидат-кметове                                                                                               

Количественият  анализ показва с най-висок статус става  съветникът Костадин Нищелков  и заместник-кметът на Община Несебър Виктор Борисов             

                                                                                                       Максим МОМЧИЛОВ                               

                  След последния мониторинг на заседанието на Общинския съвет показват, че проведените докладни записки са  от:                                                                                             Николай Димитров- кмет на Община Несебър- 3/8,57 %, преди 11/28,20%                             

Дочка Маринова- секретар на Община Несебър-…………, преди  1/2,66 %                                                         

Румен Кулев- председател на Общинския съвет-Несебър- 2/5,71%, преди 1/2,66 %. Виктор Борисов- заместник кмет на Община Несебър- 30/85,76 %, преди 26/66,66%                           Забележка: допълнения към 35-те точки  имат и добавени 2 точки.                                          

       Наличният мониторинг за обработка на количествените данни в петте мониторинга, използвани за изучаване на коефициенти между променливи показва, че от 35 точки, те достигат 37. При анализа на сравняването на  коефициентите на корелацията между шетте променливи, за да се установят статистически взаимозависимости между тях показват, променливост в заявените точки.

Съотношенията за кмета Николай Димитров намалява от 28,20 % на 8,57 %, а за заместник-кмета Виктор Борисов се увеличават от 85,76 %, спаднал преди до 66,66%.Председателя Румен Кулев достига от 2,66 % до 5,71 %, Дочка Маринова е нямала докладна записка..                                                                                                    

За разлика от докладните записки, докладванията от комисиите също са променливи: Петър Тодоров – председател на Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решениятана Общински съвет  докладва 4/7,54%, 6/17,14% и 7/ 20%, без доклад, достигат от 8/22,22%, а понастаящем 2/5,71 %.                                                                                          

 Върбан Кръстев – председател на Комисията по бюджет и финанси и европейски фондове, национални и регионални програми докладва 6/ 11,32%, 6/17,14% и 5/14,28 %, 38,46 % достигал до 2/5,55 %, а понастояшем   има 4/11,42 %.                                                                      

 Атанас Терзиев – председател на Комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейностие докладва 1/ 1,88% , 2/2,85  %, 1/2,85 % нараства до 2/5,55%, а понастоящем няма.                                                                                                          

Пейко Янков – председател на Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятияе докладва 7/13,20 %,12/34,28 % и 9/25,71 %, 38,46%, стига да 10/27,77 %, а понастоящем достига до 12/34,28 %.               

Костадин Нищелков – председателна Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда докладва 35/66,03 % ,9/25,71% и 13/37,14 %, спадащ до 15,38 % и достигал до 13/38,88 %,а понастоящем има 17/48,57 %.                                                                                                                                                      

Последното съотношениета за Костадин Нищелков от 38,88% достига до 48, 56%.При Пейко Янков увеличаването достига до 34,28 %. Върбан Кръстев спада от 5,55% и се нараства до 11,24%.Атанас Терзиев  има последно до 5,55 % и спада до 0 %. Докладванията на Петър Тодоров съвпада с 5,71 %.                                                                                                                                                                                                                          

  В шестте  мониторинга от количествения анализ е за изследването на връзка между случайните променливи.А в корелационния анализ се прилага за описание на силата и посоката на зависимост между променливи  величини.Коефициентите на корелация са статистическа мярка, представяща зависимостта между петте случайни променливи.

Според измерителната скала, в която са изразени променливите величини, се ползват различни коефициенти на корелация.

Те бяха проверени  и установени в шестте допитващи сондажи от агенция „Статус” през м. декември 2018 до м. август  2019.Осем месеца преди предизборната кампания в община Несебър бе систематизирана и последната анкетна карта с текста:

Уважаеми читателю, предлагаме ти заедно да произведем предварително гласуване за кандидатите за кмет на Община Несебър в местните избори  обявени за 27 октомвр. Можеш да отговориш на зададения въпрос, като заградиш с кръгче избрания от теб кандидат.Благодарим ти предварително за участието в анкетата,в която анонимността ти е гарантирана.                                                                                                                    

Все още няма официално издигнати кандидати за кмет на община Несебър.Ето и отговорите:      

1 николай димитров                                                                                                                                                                    

  1.За кого ще гласуваш, ако се обяви за кандидат-кмет:                                                                                          

1.1.Атанас Терзиев…………………………………..13 %                                                                                                                          1.2.Александър Александров…………………….нк                     1.3.Благой Филипов………………………………….26 %                                                                                                                    1.4.Георги Манолов………………………………….нк                                                          1.5.Костадин Нищелков……………………………22 %                                                                                                                             1.6.Николай Димитров……………………………..39 %                                                                                                              1.7.Николай Трифонов……………………………..нк                                                              1.8.Друг……………………………………………………нк

С наближаването на местните избори-27 октомври ще се проведат обществено-политическите нагласи през м.септември-октомври на са „Скала” и социалните и икономически нагласи на спмп „Сова 5”, а също така и от ас„Статус”.

Поредното заседание на Общинския съвет в Несебър е на 4 септември.

                                                                                                     

 

Print Friendly

Автор: Максим МОМЧИЛОВ


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *