full screen background image
IMG_5676

Сдружение „Черноморска Странджа“ – Ахтопол обяви кръгла маса

Християнството в Странджа и Одринска Тракия

Ахтопол, 11-13 май 2018

        логотип Сдружение „Черноморска Странджа“  – Ахтопол обяви кръгла маса , посветена на важна тема от културно-историческото наследство на нашия народ – Християнството в Странджа и Одринска Тракия и борбите за самостоятелна църква. Научната среща поставя проблем от съществено значение за съхраняването на националната ни идентичност, съобщават от изследователския център ЕКОПАН.

Тя ще се състои от 11 до 13 май 2018 в хотел „Невен” в Ахтопол под патронажа на  Вълчо Чолаков, областен управител на Бургас. На нея се поставя и трудната задача да се подскажат нови възможности за развитието на Странджа.

В програмата на периодичния форум се търси не само съхранението на българската идентичност, а и развитие на консолидираща сила на обществото каквато е християнската религия.

Изборът на Ахтопол, един от големите християнски центрове на Източна Тракия не е случаен. Благодарение на усилията на Управителния съвет на сдружение „Черноморска Странджа” (председател инж. Петър Кънев), интегриращата дейност на Обществения му съвет (председател Пламен Крайски) и интердисциплинарната роля на Научния съвет (председател д-р Атанас Орачев) Ахтопол уверено възстановява своята духовна роля.

Показателна е програмата на предстоящата среща в южния ни град. По време на нея ще бъдат изнесени следните доклади: „Наблюдения върху състоянието на църковната мрежа от двете страни на българо-турската граница в Странджа около края на XIX – началото на XX в.” от доц. Ангел Николов, СУ „Климент Охридски”;  „Документи за българските църкви и църковни общини в Лозенград, съхранявани в ЦДА”  от Дарина Билярска, държавен експерт в Централния държавен архив, ДА „Архиви”; „Хърватите и българското униатство в Странджа и Одринска Тракия 1878-1913 г.” от проф. дин Светозар Елдъров, Институт за балканистика с център по тракология към БАН; „Християнският културен пласт в топонимията на Източна Тракия” от Стоян Райчевски, Тракийски научен институт; „Давид Дисипат – едно голямо име от манастира на св. Григорий Синаит в Парория” от Венцислав Каравълчев от Богословския факултет на СУ „Климент Охридски”; „Херменевтичен анализ на няколко текста от ръкописите на Архимандрит Рафаил (Вълчанов) от Горан Стефанов, Исторически музей „Проф. Александър Фол”, гр. Малко Търново; „Странджанските мотиви и християнската цървка” от д-р Иглика Мишкова, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН; „Икони в храма на … на музите” от Иванка Делева, главен уредник в РИМ – Бургас.

Нов акцент на програмата в Ахтопол е представянето на изложбата „Созопол – вечния град на България” и осъществената по инициатива на Община Созопол съвременна едромащабна туристическа карта  на черноморската община.

Поредицата от ахтополски срещи на сдружение „Черноморска Странджа” не само задълбочено анализират демографската картина, културно-историческото наследство, икономическия живот и условията за туризъм в Източна Тракия. Те разкриват нови възможности за проспериране и пътища за тяхното пълноценно използване в условията на европейско развитие на България.

 

Илюстрация:

  1. Логотип на сдружение „Черноморска Странджа”.
  2. На снимката горе: Успоредно на своята последователна програма на научни срещи с различна тематика, сдружение „Черноморска Странджа” създаде и обществената експозиция „История на котвата” – една от най-богатите колекции в Средиземноморския басейн. Тя се превърна в голяма културна атракция на най-южния ни черноморски град.
Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *