Един по-различен учебен ден се състоя на днешния 15-септември, 2021 г. под знака на пандемията от коронавирус.

За първа учебна година на първия учебен ден се влиза по график, без масови събирания в двора на училището и без тържества за всички ученици и по поръка на директора – маски за всички.

На 15 септември: Търсят се 436 учители

На 15 септември: Търсят се 436 учители

Само 7 области стартират учебната година с достатъчно учители

На основното тържество присъстват само ученици, които са в 1, 5, 8, 12 клас и техните родители.В 105 СУ „Атанас Далчев“ в София учебният ден започна от 7.30 ч., първите родители с ученици започнаха да се събират тогава. Причината, че в училището е организиран стриктен график, по който различните класове влизат в двора. Класовете влизат и през различни входове – от основния до задния, през стола, през салона за физическо и дори през лекарския кабинет. Графикът е през 20 мин, като учителката на съответния клас събира учениците, преброява ги, слагат си маските и влизат за час на класа.

В сградата не се допускат ученици, учители и родители без маска. Масово обаче родители бяха без маски. Глъчка почти няма, липсва и традиционният цветен, гласовит и усмихнат хаос, но децата са щастливи и все още се прегръщат след лятната ваканция. Отново по желание на ръководството на училището – родителите трябва да напуснат двора на училището веднага, щом децата им влязат в сградата на училището, и да изчакат отвъд оградата.

В часа на класа протича запознаване с училищните правила за действие в ситуация на коронавирус, получава се седмично разписание на часовете за І срок, както и учебниците за І-VІІ клас, организационни въпроси. След приключване на часа класните ръководители извеждат паралелките от входа, от който са влезли. Класовете напускат сградата на училището, съпроводени от класния ръководител през определените изходи, където има дежурен учител, който следи да не се смесват потоците.

11 286 ученици посрещат първия учебен ден напълно ваксинирани

11 286 ученици посрещат първия учебен ден напълно ваксинирани

Над 13 000 ученици влизат в клас с поставена поне една доза ваксина

Тържеството за първия учебен ден тази година е само за класовете, които са новобранци – съответно 1, 5, 8, 12 клас. То започна по традиция в 9 ч. Дистанция трябва да има, но не беше забележителна, за сметка на това песни и тържествени слова има. Въпреки мерките и маските – денят не мина без цветя, усмивки и вълнения, единственото, което липсва, е масовата глъчка, която друг път стига до етажите и на най-високите блокове в квартала. Снимките за спомен обаче вече не са двора на училището, а пред близките блокове и градинки.