Магистърска програма за обучение на 140 учители, които са професионалисти, но нямат педагогически опит ще се реализира по проект на Министерство на образованието и науката (МОН).

Проектът ще се осъществява по програма „Еразъм +” и ще бъде осъществен съвместно с партньорите на просветното министерство – Пловдивският университет и програмата „Заедно в час”.

„Това е едно от приоритетните направления и по Закона за висшето образование – педагогическите специалности”, отбеляза министърът на образованието Меглена Кунева.
По думите й остава проблемът с нежеланието на учителите да преподават в рискови общности.

Кунева заяви, че апликационни форми ще могат да бъдат подавани до 15 май. Тя отбеляза, че проектът се реализира от пет държави – България, Румъния, Австрия, Германия, Латвия. 2,5 млн. евро от бюджета са от Европейската комисия, а над 1 млн. евро е собственото финансиране от европейските държави.

В България проектът ще се реализира в рамките на три години, като финансирането ще е в размер на 700 хил. евро – 500 хиляди евро безвъзмездно финансиране от ЕК, а останалите средства се осигуряват от партньорите.

Целта на проекта е педагогическа квалификация да получат хора, които са мотивирани да преподават.