834.3 хил. пътувания на български граждани в чужбина са регистрирани през август 2023 г. Това е с 12.0% повече в сравнение със същия месец през миналата година. Отчита се увеличение на пътуванията за почивка и екскурзия – с 18.8%, и с други цели – с 10.7%, а тези със служебна цел намаляват с 3.9%. Това сочат данни на Националния статистически институт (НСИ).

Най-много са били пътуванията на български граждани към Гърция – 223.9 хил., Турция – 223.7 хил., Румъния – 65.3 хил., Германия – 61.5 хил., Сърбия – 58.9 хил., Австрия – 21.9 хил., Италия – 21.2 хил., Франция – 20.2 хил., Република Северна Македония – 19.1 хил., Обединеното кралство – 18.5 хиляди.

47.4% от пътуванията на българи извън страната са били с цел почивка и екскурзия, 39.1% – за гостуване, обучение, посещение на културни и спортни мероприятия, а със служебна цел – 13.5%.

Снимка 635898

Източник: НСИ

През август 2023 г. посещенията на чужди граждани в България са 2 077.6 хил., или с 9.5% повече в сравнение с август 2022 година. Увеличават се пътуванията за почивка и екскурзия – с 11.7%, и с други цели – с 9.6%, а тези със служебна цел намаляват с 8.8%. Транзитните преминавания през страната са 39.3% (815.9 хил.) от всички посещения на чужди граждани в България.

Гражданите от Европейския съюз, посетили България, са 55.1% (1 145.4 хил. души) от посетилите България чужденци са от страни в ЕС, като най-голям е броят на посещенията на граждани от Румъния – 29.6% и Германия – 19.7%.

Снимка 635897

Източник: НСИ

Посещенията на граждани от други европейски страни са 725.7 хил., или 34.9% от всички посещения в България. Най-голям брой посещения са регистрирани от Турция – 293.5 хил., или 40.4% от посещенията в тази група.

Най-много посещения в България са реализирали граждани от Румъния – 339.5 хил., Турция – 293.5 хил., Германия – 225.8 хил., Украйна – 198.9 хил., Полша – 105.7 хил., Сърбия – 84.3 хил., Обединеното Кралство – 68.2 хил., Нидерландия – 65.1 хил., Франция – 64.4 хил., Гърция – 63.7 хиляди.

Отново преобладават посещенията с цел почивка и екскурзия – 50.5%, следвани от посещенията с други цели – 44.4%, и със служебна цел – 5.1%.

Значителен ръст на приходите от туризъм през юли

Значителен ръст на приходите от туризъм през юли

Общият брой на нощувките през юли достигна 5 819.6 хил., което е увеличение с 8.1%