Преустановяват строителството в курортните комплекси край Варна, съобщава БТА.

Разпореждането на кмета на общината Благомир Коцев влиза в сила от днес. Забраната ще продължи до 1 октомври.

Заповеди за спиране на строителството са издадени за курортните комплекси „Златни пясъци“, „Св. св. Константин и Елена“ и „Чайка“, както и за курортните зони „Прибой“ и „Манастирски рид“.

Забранява се и достъпът на тежка строителна механизация и на всякакви превозни средства, доставящи строителни материали. Изключения се допускат само за аварийно-ремонтни работи и геозащитни мерки и дейности.

Забраната не се отнася за изпълнение на строителни дейности на обекти с регионално значение, финансирани по оперативните програми със средства на ЕС, държавния или общински бюджет, които се намират на територията на курортните комплекси и зони.

При нарушаване на заповедта се предвиждат глоби в размер от 1000 до 10 000 лева за физически лица и от 10 000 до 50 000 лева за еднолични търговци и юридически лица, ако не подлежат на по-тежко наказание.