Райският газ няма да се продава на хора под 18-годишна възраст, на територията на детски градини, училища и лечебни заведения, в закрити обществени места, на спортни прояви и на обществени мероприятия.

Без дебати и единодушно със 162 гласа „За“ депутатите приеха на първо и второ гласуване промени в Закона за здравето на последното пленарно заседание на 47-то Народно събрание. Проектът е внесен от група народни представители от ГЕРБ: проф. Костадин Ангелов, Десислава Атанасова и Деница Сачева.

В 10% от обектите са спрени продажбите на райски газ

В 10% от обектите са спрени продажбите на райски газ

От 3 дни се провеждат масирани проверки в магазини и заведения навсякъде в страната

Законопроектът има за цел да се предотврати масовото разпространение и употреба от непълнолетни лица на диазотен оксид, известен като „райски газ„, който се продава свободно и легално и е особено актуален сред непълнолетните. Те се снабдяват с пълнителите с райски газ с различни аромати, като след това със специална помпа изкарват от устройствата самия газ и го засмукват.

Със законопроекта се предвижда още създаване на национални програми за недопускане продажбата на деца и употребата от тях на диазотен оксид (райски газ), изготвени от министъра на здравеопазването, включващи посочените по-горе широки информационни кампании.

В допълнение се предлага общините да приемат и изпълняват общински регионални програми и мерки за недопускане продажбата и употребата на диазотен оксид (райски газ).

При нарушаване на Закона за здравето, се предвиждат сериозни наказания по чл. 54а, а именно: глоба за физическите лица от 800 до 1500 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 1500 до 3000 лв. Когато нарушението е извършено от едноличен търговец или от юридическо лице се налага имуществена санкция от 3000 до 6000 лв., а при повторно извършване на същото нарушение – от 5000 до 12 000 лв., пише в мотивите на законопроекта.