Помощ при бедствия може да получават само хора, чийто среден доход на член от семейството е до 300 лева, какъвто е прагът на бедност в страната. Държавата няма да подпомага възстановителните дейности на жилище, засегнато от природно бедствие, ако средният доход на член от семейството е над линията на бедност, съобщи БНР, позовавайки се на проектонаредба.

Хората със спестявания над 500 лева, също няма да могат да се възползват от помощ от държавата, ако жилището им е пострадало от природно бедствие. При оценката за наличието на тази сума ще се отчитат и евентуални вземания, както и дялови участия или ценни книжа на собственика на жилището.

Държавата няма да помага на еднолични търговци или акционери в търговски дружества, според проектодокумента. За жилището, пострадало от бедствие, не бива да има изискуеми задължения, за да се получи помощ от държавата, пише още в проектонаредбата. Това означава, че трябва да са платени данъците му.

Каквото и да става – наводнение, пожар, земетресение, за да получите помощ от държавата, не трябва да надвишавате линията на бедност и да не сте получили пари от продажба на недвижими имоти или идеални части от имот. Изключение се прави само за случаите на хора с увреждания, когато жилището е сменено с цел по-достъпна среда.