Училищата ще могат да преминават към дистанционно обучение в електронна среда по предложение на техните ръководители.

Това предвижда нова заповед на Министерството на образованието.

Предложение за преминаване към обучение от разстояние може да правят ръководителите на образователни институции в области с усложнена епидемична обстановка, които попадат в червена или оранжева зона.

Директорът на съответното учебно заведение може да направи предложението, когато то се намира в тези зони и в конкретното училище има увеличаващ се брой отсъстващи и/или под карантина, а също нарастващ брой положителни проби за коронавирус или случаи с грипоподобни симптоми.

МОН не се разбра с родителите за дистанционното обучение

МОН не се разбра с родителите за дистанционното обучение

Над 3 часа продължи днешната среща във ведомството

За да бъде издадено разрешение, трябва предложението да е взето от педагогическия съвет и да е съгласувано с обществения съвет, като е отчетено мнението на повечето от родителите.

От МОН посочват, че преминаването към е-обучение трябва да се случва, като се отчита принципът, че най-нежелателно е то да се осъществява в началния етап от обучението на учениците. При взимане на решение за превключване в обучение от разстояние Министерството на образованието препоръчва то да се осъществява първо за гимназиален етап, след това за прогимназиален и като краен вариант за начален етап.

Срокът за обучение от разстояние се съобразява с практиката на Регионалните здравни инспекции, епидемичната обстановка и при отчитане, че присъственото обучение е приоритетно за постигане на образователните цели и социализацията на учениците.

Родители настояват за хибриден учебен процес

Родители настояват за хибриден учебен процес

Не трябва да забравяме децата в тази ситуация