Български лекарски съюз отправи обвинения към Български фармацевтичен съюз за позицията им от вчера, че с промени в наредба от НЗОК пациентите с рецепти ще трябва да обикалят аптеки от 1 април.

„Пациентите не трябва да се превръщат в заложници на чужди интереси, маскирани зад паравана на добрата фармацевтична грижа. За пореден път сме свидетели как БФС всява паника сред обществото, възползвайки се от монополното си положение, злоупотребявайки с толкова чувствителна тема – здравето. И зад това прозира нежеланието да бъде осъществен ефективен контрол при отпускането на медикаменти, покривани от НЗОК“, смятат от БЛС с управител д-р Иван Маджаров.

Промени при отпускане на лекарства с рецепта от НЗОК

Промени при отпускане на лекарства с рецепта от НЗОК

Да се организира техническият контрол върху верификацията на лекарствата искат от сдружението „Заедно с теб“

Във връзка с твърдението от страна на БФС, че „част от предложените от НЗОК промени ограничават значително правото на достъп на пациентите до лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК, като ги задължават да получат продукти, които те не желаят“, искаме ясно да заявим: „Въпросът за т.нар. желание на пациента, се решава единствено и само в кабинета на лекаря. Там се обсъжда терапията на пациента, там е мястото, където той изразява своята воля, своето съгласие или несъгласие с назначеното лечение. Впоследствие в аптеката магистър-фармацевтът е длъжен да изпълни предписаното от лекаря.

Желанието на БФС да се позволи отпускането на по-малко количество от предписаните от лекаря в електронната рецепта лекарства по Каса, може да компрометира лечебния процес, смятат от там.

БЛС категорично подкрепя усилията и на МЗ и на НЗОК за прекратяване на тези недобри практики. Апелираме за завишен контрол от страна на всички държавни институции за спазване на задължението за верификация на медикаментите, заплащани изцяло или частично от НЗОК. Задължително е въвеждането на контрол по отпускане и заплащане на лекарствените продукти, чрез подаване от страна на аптеката на верификационните кодове в НЗИС. Така ще се гарантира проследимостта при отпускането на лекарства до конкретния пациент и ще се предотвратят евентуални злоупотреби, сочи БЛС.

НЗОК задължава при липса на медикамент, фармацевтът да го осигури до 24 ч.

НЗОК задължава при липса на медикамент, фармацевтът да го осигури до 24 ч.

НЗОК иска заради промени в наредбата

Фармацевтичните услуги са едни от малкото прехвърлени изцяло в частния сектор. БЛС пита: „Не е ли редно да помислим за необходимостта от създаването на обществени аптеки, било то общински или държавни?“.