Kaliningrad, Russia - January 31, 2021: Pasta on supermarket shelves.

15 март 2023 – Световен ден на потребителите

     Всяка година на 15-ти март се чества Световния ден за правата на потребителите, като темата на световната кампания за 2023 година е „Овластяване на потребителите чрез преходи за чиста енергия“. Асоциация Активни потребители отстоява интересите на потребителите в преходa към възобновяеми източници на енергия.

В този преход потребителите на електрическа енергия са потенциално най-уязвими, като интересите им трябва да бъдат защитени на всяка цена. Политиките, които парламента определя, а правителството изпълнява, са основен фактор за успешно осъществяването на прехода към нулеви емисии и енергийна сигурност чрез възобновяеми източници. Достъпът до зелената технология трябва да бъде улеснен по различни начини, а енергийната ефективност трябва да бъде основен приоритет за нашите управленци. Асоциация Активни потребители изпратено писмо до основните политически партии участващи предстоящите избори с призив да насочат усилията си именно към мерки за осигуряване на сигурност, предвидимост и ефективност в прехода към енергоефективност и възобновяеми източници на енергия. По-конкретно предлагаме:

 • Улесняване на административната процедура по вписване на сдружение на етажните собственици, като общинската администрация служебно да вписва в БУЛСТАТ сдружението.
 • Промяна към диференциран подход към различните участници в етажната собственост в случаите на участие в различни схеми и програми за енергийна ефективност. Финансирането и/или достъпът до финансов ресурс следва да се прилага диференцирано, като се запази възможността за 100-процентово безвъзмездно финансиране на най-уязвимите – енергийно бедни домакинства, а за останалата част от участниците да се прилага подходът на процентно, макар и минимално, участие.
 • Предложение за въвеждане на данъчно облекчение до 10 000 лева за лицата, които извършват енергоефективно обновяване на жилището си (за заплатени разходи по труд и материали) – понастоящем е 2 000 лева.
 • Предложение за ускоряване на процеса по създаване на публично-частни партньорства за енергоспестяване – дружества за предоставяне на енергийни услуги (ДПЕУ), чиято цел е да се ангажират с финансиране на проекти за енергийно обновяване и монтиране на инсталации за възобновяема енергия в жилищни сгради. */За собствениците на недвижимите имоти няма допълнителни разходи, тъй като програмата би се осъществила на основата на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат, а същите тези собственици ще се ползват от директните спестявания от сметките си за енергия след ефективното изпълнение на енергийно ефективни мерки./*https://aktivnipotrebiteli.bg/…
 • Промяна на енергийните регулации в България за създаване на условия за ефективно и доброволно създаване на енергийни общности (https://aktivnipotrebiteli.bg/статия/1056/Как-да-„събудим“-потребителите). Енергийните общности в ЕС са инструмент за активиране на потребителите като потребители-производители (prosumers) и са основа на процеса на децентрализация и „демократизация“ на енергийния пазар.
 • Предложение да се провеждат ефективни и широкомащабни информативни кампании за проекти свързани с енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия.
 • Реформата „За едно гише“ – ключова в процеса на активиране и облекчаване на потребителите на енергия. Чрез осигурения единен достъп на едно гише реално ще се подпомогнат гражданите и бизнеса с разнообразна информация, с техническа помощ и съвети относно нормативни, технически, финансови и други практически въпроси, свързани с програмите, схемите и проектите за повишаване на енергийната ефективност.

Повече за нашето писмо до политическите партии, вижте тук:

Към писмото
Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


   Вашият коментар

   Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *