157243105669780

Не убивайте думите на Вазов!

Под игото на МОН и НПО 

 

 

Photo.George 2006Д-р Георги Чалдъков

 

 

 

 

 

Учете се, братя мои,
мислете, четете,
и чуждото изучете –
от свойто – не гнусете…

Любен Каравелов

 

        “Аз мисля, че ние няма да можем да завладеем хора с такива високи културни стойности освен, ако не раз­рушим основите на тяхното духовно и културно наслед­ство… Ние трябва сега да напра­вим всичко възможно да формираме класа, която да бъде преводач между нас и милионите, които ние управляваме – класа от хора; българи по кръв и цвят, но англичани по вкус, по мнения, по морал и по интелект.”  (От: „Инструкциите за индийското образование“  на лорд Томас Маколей, произнесени на 2 февруари 1835 г. в английския парламент).

Ето някои от „класата на преводачи“ в България.

Преди няколко години в едно телевизионно предаване водещият и другите край него слушаха без реакция цинизмите на соци­олога Андрей Райчев, който нарече Левски “конекрадец”, а Левски и Ботев – ”хлапета с отклоняващо се поведение”. Подобно на писателя Христо Стоянов, който изрече „Левски е безплътен идол и детеубиец”. А психоаналитичката Милена Кирова с пренебрежение пише за творчеството на Ботев, Вазов и Йовков. В “академичното й слово”, произнесено на 24 май 2009 г. в Аулата на Софийския университет, тя казва: “Петко Славейков и Захарий Стоянов например, които познаваме като патриарси на българската книжовност, в действителност имат дълбоко амбивалентно отноше­ние към културата и науката.” За Левски написа: „С вся­ко десетилетие, с всяко поколение иконата Левски става все по-скучна”. Цинизъм има и в проекта за баташкото клане на Мартина Балева от Института за Източна Европа на Берлинския свободен университет – в подкрепа, на който Андрей Райчев написа статията “Как се про­извеждат демони”, а група историци – “В защита на ака­демичната свобода”. Един от тях дори предложи „да се игнорират в учебниците думи като “клане” и “робство”.

Сега „византийката“ Нели Стефанова го послуша и осъвремени много думи в изданието на  “Под игото”. На въпроса „Смятате ли го за грешка, г-жо Стефанова?, тя отговори „В никакъв случай“. Навярно, като римският войник,  не разбира призива на Архимед: „Noli turbare circulos meos!“и убива думите на Вазов.

Така това, което инициира една  социалистическа министърка на МОН, в съавторство НПО, продължава да денациона­лизира българската история и литература. Искат да премахнат значими творби и събития от училищните учебници, като „Майце си”, „Елегия”, „Борба” и „Моята молитва” на Христо Ботев, „История славянобългарска” на Паисий Хилендарски, „Къде си вярна, ти любов народна?” на Добри Чинтулов, „Хубава си, моя горо” на Любен Каравелов, „Даваш ли, да­ваш, балканджи Йово?” на Пенчо Славейков и „Прощално” на Никола Вапцаров.

А „Аз съм българче” на Иван Ва­зов, да стане „Аз съм евроатлантиче. Обичам Брюксел, Страсбург, Лисабон, Венеция и Вашингтон. Евроатлантиче да се наричам първа радост е за мене“.

Неолибералите в МОН, НПО, приятелски фондации и някои университети искат да убият чувствата ни за национална гордост, да потиснат рецепторите за родолюбие – едни от най-чувствителните струни на човешкия мозък да се разболе­ят от духовен Алцхаймер (диагноза на папа Франциск за „алчността, лицемери­ето и ламтенето за власт” на епископи, кардинали и све­щеници на Римокатолическата църква. Отнася се и за МОН и НПО).

Първи член на Всеобщата декларация на правата на човека (The Universal Declaration of Human Rights, 1949) гласи: “Всички хора се раждат свободни и равни в своето дос­тойнство и права”. Правото на достойнство е наравно с човешките права за живот, здраве, свобода и собстве­ност. Едно от големите достойнства на човека е да ува­жава достойнството на другите.

Задължение на държавата, включително на Република България, е да уважава достойнството на всеки човек. Все­общата декларация за правата на човека налага на държа­вите юридическа отговорност за нарушаването на тези права. Следователно, Андрей Райчев, Христо Стоянов, Милена Кирова, Мартина Балева и Нели Стефанова трябва да се осъждат за нарушаване на достойнството на Левски, Ботев, Ва­зов и други български светини – за профилактика на Българския Дух.

Докога, дами и господа, ще злоупотребявате с нашето търпение? – ехото от гласа на Цицерон към Катилина пак отекна в България.

Дано МОН и НПО нямат проблеми и със слуха.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *