Primorsko klub

Министерски съвет опраска българите!

Министерски съвет одобри законопроект за въвеждане на новия подход за управление на мрежата  Натура 2000 и опраска българите!
Държавата, след като опраска за пореден път всички българи чрез превозвачите, в полза на един монополист – Толаджия, днес още веднъж опраска българите, като предложи изменение в Закона за биологичното разнообразие в полза на друг монополист – „зелените природозащитници“.

Вместо Закон ът за биологичното разнообразие максимално да се доближи до духа на европейското законодателство, то той бе коригиран в духа на Закона за защита на природата на Третия райх от 1935 г.

Имотите попадащи в зони Натура 2000 няма да бъдат управлявани от собствениците им, а от „природозащитни“ зелени НПО-та. В замяна на това, те ще получават вече законосъобразно пари от държавния бюджет и от Европейския съюз, а собствениците ще получават забрани за всякакъв вид човешки дейности, и най-вероятно ще плащат за този нов „подарък“ на зелените „природозащитници“.

Най-вероятно ще бъде открита ваксина срещу коронавируса, но ваксина срещу ограбване на обикновения човек в България не само няма да бъде открита, а дори ще е забранено да се мисли за нейното създаване.

Добре дошли в неолибералния комунистически ужас!

Видео с Новият опрасквачо:
https://www.facebook.com/watch/?v=497906090902738 или http://v.piktv.bg/f/videos/8/piktv_b4f89551f0e868a3f76f1e21af19ce30.mp4?fbclid=IwAR0Sj-nSGgBwrCBQJ6W1zM7RfMiIvIAULhy5Sdc1BTdeaHBlxw1WezMHh9k

Природата е територия, и тя си има собственик. За това в цяла Европа „Мерките, взети в изпълнение на настоящата директива (92/43/ЕИО, чл. 2, пар. 3) се съобразяват с икономическите, социалните и културните изисквания, както и регионалните и местните особености.“

В цяла Европа управлението на защитените зони от мрежата НАТУРА 2000 е такова, каквото НАБЧ винаги е твърдяла, че трябва да бъде и в България при следния принцип :
1. Единствено пряко заинтересован от управлението на защитените зони е собственика/ползвателя на териториите върху които са разположени защитените зони.

2. Компетентния орган за контрол на управлението на защитените зони е МОСВ и неговите подразделения РИОСВ.
3. Териториалните звена за управление на защитените зони включват областни управители, кметове, собственици/ползватели-физически и юридически лица.
4. Налагането на консервационни мерки да се извършва чрез тристранна договореност между-собственик/ползвател, компетентен орган-МОСВ и научни институти или техни подразделения.
5. Осигуряване на финансиране за изпълнение на консервационни мерки и изплащане на финансови обезщетения на собственици/ползватели произтичащи от ограниченията на консервационните мерки се осъществява от министерски съвет.
 
Национална асоциация „Българско Черноморие“
Print Friendly

Автор: Национална асоциация "Българско Черноморие"


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *