След издадена заповед от и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов, екип от прокурори от Върховна касационна прокуратура започна проверка на неприключилите дела, съобщават от прокуратурата. Към момента са проверени 55 от общо 83 неприключени и спрени досъдебни производства за престъпления от общ характер, извършени от съдии, прокурори и следователи, от други лица с имунитет и членове на Министерския съвет, както и по глава Първа от НК.

По седем от проверените досъдебни производства са установени сериозни нарушения в срочността и ритмичността на разследванията, които са допуснати от трима наблюдаващи прокурори – двама от Софийска градска прокуратура и един от Военно окръжна прокуратура София.

Едно от делата, по които е установено нарушение е т.нар. „Барселонагейт“. През първите осем месеца от образуването на досъдебното производство са проведени единствено 4 разпита на свидетели. Назначена е финансово-счетоводна експертиза, въпреки липсата на приобщени по делото счетоводни документи и разкрита данъчна и банкова тайна. Поради това и вещите лица не са могли да изготвят заключение по назначената експертиза.

Проверката показала, че има и голямо забавяне при назначаването на преводи. Фрапиращо е допуснатото забавяне при възлагането на превод на получени на 07.07.2022 г. от Кралство Испания документи. След цели пет месеца започва изпращането на документите за превод като това става на етапи и с 10 броя отделни прокурорски постановления. „Въпреки ползването на преводаческа агенция и необходимостта от извършването на превод от европейски език (испански), същият е възлаган на един и същ преводач“, констатира проверката. Като краен резултат – преводът на документите от Кралство Испания е бил готов в цялост близо една година по-късно.

Крайният извод на проверяващият екип е, че по делото от страна на наблюдаващия прокурор е допусната неритмичност в извършването на действия по разследването.

Инспекцията констатира, че в определен период от време, а именно от образуването на досъдебното производство на 05.04.2022 г., до 22.11.2022 г., същото е водено ритмично. След това обаче за период от 4 месеца до 17.03.2023 г. по досъдебното производство не са извършвани никакви действия. Установява се още, че между постъпването на доклад от водещия разследването следовател на 29 март т.г. до извеждането на постановлението на прокурора е изминал период от месец и половина.

От ВКП посочват, че констатираните нарушения дават основание да се смята, че е налице дисциплинарно нарушение съгласно разпоредбата на чл. 307, ал. 3, т.2 от ЗСВ: „Дисциплинарните нарушения са: т.2 действие или бездействие, което неоправдано забавя производството“.

Трима прокурори ще бъдат наказани заради т.нар. „дела на трупчета“. Това са обвинителите Иван Първанов и Стефан Христов от Софийска градска прокуратура, както и Антон Радойнов от Софийската военно-окръжна прокуратура.

Сарафов разпореди проверка на "делата на трупчета"

Сарафов разпореди проверка на „делата на трупчета“

Обвинител номер едно иска отчет на причините за забавяне на делата