Ген. Съби Събев (1)

Ген. Съби Събев: Задължително България трябва да инвестира средства в нова военна техника

 

Задължително България трябва да инвестира средства в нова военна техника, поради значителното технологично изоставане на страната ни от повечето съюзни държави в НАТО. Това каза в предаването „Седмицата“ на Дарик Радио ген. Съби Събев, експерт по Национална сигурност и отбрана към ПП „Републиканци за България“ и член на ЕАЦС.

Той посочи, че при сегашното си състояние България с големи трудности и ограничения би изпълнила по небходимост съюзните си задължения по чл.5 на Вашингтонския договор.

„Задължително е да осъществим ускорено превъоръжаване на военните сили, за което е необходима и дългосрочна инвестиционна програма до 2032 година и заделяне на необходимия ресурс за същата. Освен това в новия парламент Републиканци за България ще настояват за сключване на договора за втората партида на 8 самолета -16, не по-късно от 2022 година.

В програмата на ПП „Републиканци за България“ са заложени и конкретни приоритетни проекти до 2025 година“, коментира ген. Събев. Той отбеляза, че най-голямата външна заплаха за сигурността на страната е несигурността в Черноморския регион, милитаризацията на Крим и разширяването на настъпателните ударни способности на руския черноморски флот, особено агресивността на Руската федерация към нейни съседни страни в този регион.

Според него нашата общественост би трябвало да е информирана какви са резултатите от защитата на националната ни сигурност, тъй като за тази цел се използва и значителен публичен ресурс.

По думите му ангажирането на български граждани с шпионаж в полза на чужди държави е позорно явление и то не трябва да остава скрито за нашата общественост, тъй като подобни случаи рушат устоите на страната и са свързани с най-големите престъпления към нея, които изискват най-сериозни наказания.

Експертът по сигурността допълни, че бюджетът на ДАНС трябва да бъде увеличен на фона на положителните резултати от работата на агенцията. „Трябва да бъде засилен нейният капацитет и способности за най-ранно разкриване на враждебни действия срещу сигурността на страната ни и съюзите, в които членува. ДАНС като ключова агенция за защита на националната ни сигурност трябва да е оборудвана на съвременно технологично равнище, което изисква и определени инвестиции“, добави още той.

Ген. Събев коментира и основният акцент от правосъдната реформа в управленската програма на ПП „Републиканци за България“, който е своевременно ефективно и справедливо правосъдие.

Той уточни, че в това отношение програмата на Републиканци за България има и конкретни предложения, като например намаляване мандата на главния прокурор на 5 години без право на преизбиране; намаляване на политическата квота във ВСС и ефективното му разделяне на колегии; въвеждане на индивидуална конституционна жалба; закриване на специализираното наказателно правосъдие, за да няма изкушение за неговото използване за други цели; отмяна на Института на допускане до касационно обжалване в гражданския процес; създаване на ефективно електронно правосъдие, както и на реално функциониращ Имотен регистър.

Генералът подчерта, че са наложителни промени в Конституцията за по-доброто функциониране на правосъдната система, в направлението на отчетността на главния прокурор, ВСС, ВКС и ВАС. По думите му към настоящия момент в Конституцията ни липсва такава отчетност.

„Като съюзна държава от НАТО и ЕС, която трябва да отстоява принципите на единство и солидарност в тях, България трябва да продължи участието си в задгранични мисии, с които се е ангажирала, тъй като чрез тях страната ни натрупва ценен оперативен опит и дава своя принос за подобряване на сигурността в конфликтни зони и държави, което издига и авторитета на страната ни на международната сцена“, заяви експертът по сигурността.

Той изяви позицията си и по темата за хибридните заплахи, срещу които България трябва да приеме работеща стратегия, каквато до момента нямаме у нас.

По думите му затова трябва да се разработи и конкретен план за действие с конкретни дейности и отговорности на държавните институции и медийния сектор.

Ген. Съби Събев допълни, че борбата с хибридните заплахи е приоритет и в НАТО, и в ЕС, затова трябва да стане приоритет и на България. Мерките, които могат да бъдат взети са: недопускане на чуждо зловредно влияние в политическите решения на страната; недопускане също на политическо инженерство в българския политически живот; осветляване на финансовата издръжка на политически партии, движения и неправителствени организации; активна борба с киберзаплахите и надеждна киберзащита за ключовите информационни системи в страната; както и активно противодействие на дезинформацията и фалшивите новини.

„Разходите за вътрешен ред и сигурност се очертават като достатъчни, но е небходимо малко да се повишат, доколкото Републиканци за България предлагат в предизборната си програма създаване на Изпълнителна агенция „Киберсигурност“, която да обедини наличния капацитет и способности в страната.

В програмата е заложена и по-добра охрана на границите на България. Считаме отбранителните разходи като недостатъчни на този етап и за целта предвиждаме повишаване на отбранителните разходи на 2% от брутния вътрешен продукт още през 2002 година без да се чака крайната 2024 година. Разбира се предвиждаме нарастването на този % на 2,5% към 2025 година“, коментира още експертът по сигурността.

Според него не е необходимо да се увеличава броят на полицейските служители, тъй като те са достатъчно, но е небходимо рационално разпределение на територията на страната, за да има видимо полицейско присъствие в малките населени места, където има и нарастване на битовата престъпност. Той обясни, че в тази връзка считат, че мобилни екипи на полицията и жандармерията могат да помогнат доста за постигането на тази цел.

„Полицейските власти в България не превишават правата си, необходимо е правомощията им да се увеличат и да не допускат провокации и насилие срещу тях при масови митинги и спортни събития. Българските полицейски власти трябва да имат права като своите колеги в утвърдените западни демокрации, без да ги превишават, особено в критични ситуации. Техните права и отговорности трябва да бъдат ясно и недвусмислено разписани в закона“, каза още ген. Събев. Той заяви, че за малка страна като България не е необходимо да имаме платена национална гвардия, а е необходимо да се повишат капацитетът и способностите на ГДПБЗН и нейните регионални структури. По думите му създаването на платена национална гвардия би изисквало значителен финансов ресурс, с който страната ни не разполага и освен това ще се дублират и функциите на съществуващите структури в тази област. „Считаме, че е необходимо НСО да се реформира като се намали и нейната численост и се използва нейният капацитет по-пълно в интерес на всички институции и граждани на страната. Старият модел по който е основана следва да се премахне и да се замени с нов по опита на утвърдените западни демокрации. Следва да се прецизират и ограничат лицата и обектите, които трябва да охранява службата, включително и нейното подчинение“, добави още ген. Съби Събев

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *