13-735x400

690 таксиметрови автомобили в община Несебър

                                                                     В Несебър започва издаване на разрешенията за таксиметров превоз от 1 до 31 октомври 2019                       

Максим МОМЧИЛОВ                                                                                                               

  Общинският съвет-Несебър  на 5 септември по т.11 в проекто дневния ред ще гласува  по предложение на кмета на Община Николай Димитров на основание чл. 24а, ал.10 от ЗАвП и чл. 24, ал. З от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. разрешение за таксиметров превоз на пътници. Кметът на Общината или упълномошено от него длъжностно лице разрешава за всеки отделен автомобил, като в разрешението се вписват данните на водача в случаите, когато той извършва дейност от името на регистриран превозвач, но за своя сметка.

Разрешението се издава на регистриран по реда на закона автомобилните превози превозвач, който е подал заявление до кмета на Общината, в която ще извършва дейността си по таксиметров превоз на пътници и отговарящ на посочените изисквания в същия закон.

Разрешението издадено от кмета на Общината за осъществяване на таксиметров провоз на територията на Община Несебър е със срок до 31.12.2019 и предстои да започне нова процедура по издаване на разрешение за таксиметров превоз през 2020 г. , а решенията са в 8  точки:

1.На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общинският съвет в Несебър определя срок за подаване на заявления за издаване на разрешения за осъществяване на таксиметров превоз през 2020 г. на територията на Община Несебър от 01.10.2019 до 31.10.2019.

2.На основание чл. 24а, ал.10 от ЗАвП и чл. 24, ал. 4 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници разпределението на автомобилите между превозвачите се извършва, както следва:  на един превозвач да се издава разрешение за таксиметрова дейност на теритоирята на Община Несебър за календарната 2020 г. за максимум 3 /три/ броя автомобила, включени в списъка към Удосотверението за регистрация и приели изискванията въведени в чл.56,ал.Б, ал.1 от Наредба №1 на Общинския съвет – Несебър

3.На същото основание се определя общия брой таксиметрови автомобили, извършващи дейност по таксиметров превоз на пътници на територията на Община Несебър за календарната 2020  да бъде 690 /шестстотин и деветдесет/ броя; издаването ще се извършва само при представяне на изискуемите документи съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба № 34.

4.На същото основание за таксиметров превоз на пътници всички разрешения за извършване на таксиметров провез на територията на Община Несебър да бъдат издавани само при предоставяне на изискуемите документи съгласно изискванията на Закона за автомобилните превози и Наредба №34 от 06.09.1999.

5.На същото основание чл.24,чл.5 във връзка с чл.21, ал.1, т.8 от Наредба №34 от 06.09.1999 за таксиметров превоз на пътници да се въведат холограма, по образец за календарната 2020 г. за всеки отделен автомобил, залепящи се на предния десен калник, на задната страна на автомобила и в дясно на предното стъкло.

6.На основание чл. 21, ал. 1, т. 16 от Наредба № 34 от 06.09.1999 г. за таксиметров превоз на пътници да се въвеждат трайно залепени водоустойчиви, светлоотразителени стикери, защитени с холограма, по образец за календарната 2020 г. за всеки отделен автомобил, залепващ се на предния десен калник на задната страна на овтомобила и в дясно на предното стъкло.

7.На основание чл. 24а,ал.11 от Закона за автомобилните превози определя минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег валидни за 2020 г. на територията на Община Несебър, а именно : минимална дневна тарифа в размер на 1.00/един/лев и минимална нощна тарифа в размер на 1.00/един/лев, максимална дневна тарифа в размер на 3.00 лв и максимална нощна тарифа в размер на 3.50 лв.

8. На основание чл.47,ал.1 от Наредба№34 от 06.09.1999г. за таксиметров превоз на пътници са определени  местостоянки в: Несебър- Стара и Нова част, пред Градския стадион, кк „Слънчев бряг”, Свети Влас, Обзор и Равда  за лицензирани таксиметрови автомобили с издадено разрешително от Община Несебър.

И още нещо към Наредба 34, която забранява на таксиметровите водачи да работят със замърсено и неподходящо облекло.Членът  45 * не конкретизира какви трябва да са подходящите дрехи.

Подразбира се обаче, че законодателните органи са имали предвид чиста риза, а не потник на дупки. Забраните за шофьорите не спират с изискванията за външния им вид. Доскоро всички си мислеха, че таксиджиите могат да спират където си пожелаят и да чакат пътници до безкрай.

По този въпрос в наредбата пише, че водачите нямат право да престояват за изчакване на пътници на спирка от редовните линии за обществен транспорт или на участък от пътното платно, при което се създават затруднения за останалите участници в движението.

Максим МОМЧИЛОВ                                                                                                                                                                     ________________________________________________________________________

*……Чл. 45. На водача е забранено да: 

 1. (доп. – ДВ, бр. 30 от 2002 г.) извършва таксиметров превоз на територията на община, за която няма издадено разрешение, в курортни комплекси, разположени на територията на две и повече общини, таксиметров превоз може да извършва всеки превозвач, който е получил разрешение за извършване на такава дейност от една от общините, на чиито територии е разположен комплексът;
 2. (доп. – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) престоява за изчакване на пътници на спирка на превозните средства от редовните линии за обществен транспорт или на участък от пътното платно, при което се създават затруднения за останалите участници в движението за изчакване на клиенти; 
 3. изчаква други пътници до запълване на автомобила, след като е вече нает; 
 4. работи със замърсено или неподходящо облекло; 
 5. (нова – ДВ, бр. 29 от 2004 г.) престоява на таксиметрова стоянка с таксиметров автомобил, обозначен с табела “Не работи”, със закрит или свален знак “Такси” и/или изключен електронен таксиметров апарат с фискална памет.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


   Вашият коментар

   Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *