980x551_1522673096

Търсят съдебни заседатели за РС-Несебър

Ако искате, може да се кандидатирате за съдебен заседател ,ако  сте на възраст от 21 до 68 години                                                 

Срокът е до 30 юли 2019, включително

           В срок до 30.07.2019 г. /включително/ кандидатите за съдебни заседатели подават в деловодството на Общински съвет – Несебър, в сградата на Община Несебър, ул.„Еделвайс“ № 10, всеки работен ден от 8:30 ч. до 17:00 ч., заявление за кандидатстване за съдебен заседател /Приложение №1/, ведно със следните документи: подробна автобиография, подписана от кандидата;нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;данни за контакт на две лица, към които общинския съвет да се обръща за препоръки;мотивационно писмо;писмено съгласие /Приложение № 2/;декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 /Приложение № 3/;документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16 юли 1973 г.                                                                                                                                                                           

1 Румен КулевПо предложение от Румен Кулев – председател на Общинския съвет – Несебър за удължаване срока за подаване на документи, с 15 гл. „за” от гласували 15 общински съветници в изпълнение на Решение № 1087 от 27.06.2019 г. на Общинския съвет, всеки кандидат за съдебен заседател, трябва да отговаря на изискванията на чл.67, ал.1 и ал.3 от Закона за съдебната власт, а именно: да е дееспособен български гражданин, който: е на възраст от 21 до 68 години;има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;има завършено най-малко средно образование;не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията; не страда от психически заболявания.                         

    Съдебен заседател не може да бъде лице, което: е съдебен заседател в друг съд;е общински съветник от съдебния район, за който е избран;участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели, работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Образците на документи, са: заявление за кандидатстване за съдебен заседател /приложение № 1/; писмено съгласие по чл.68, ал.3, т.7 от ЗСВ / приложение № 2/; декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.3 от ЗСВ приложение № 3/.Образците могат да се изтеглят от интернет страницата на Община Несебър и на Общински съвет- Несебър.

                                                                     Максим МОМЧИЛОВ

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *