448-256-virus-grip-epidemiia-koronavirus

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА СПЕЦИАЛИЗИРАНА ЗАСТРАХОВКА COVID-19 НА „МУСАЛА БРОКЕР“-НЕСЕБЪР

 

 

Имаме удоволствието да представим на Вашето внимание предложението  на “Мусала Иншурънс Брокер” ООД за застраховане на водеща застрахователна компания на българския застрахователен пазар .

IMG_20180130_114809

 

 

ВАЖНО:

Като ваш брокер ние :

-следим и администрираме навременното издаване на полици, анекси, и други документи от застрахователните компании;

-резюмираме за Вас  информация  за всички нови покрития и настъпили

промени по съществуващите застраховки

 

 

Контролираме процеса при възникнало събитие:

– телефон за асистанс в случай на нужда

-препоръки и координиране на превантивни мерки за контрол;

-работим като посредник между Вас и Вашия застраховател през целия процес

на уреждане на Вашите претенции;

-осигуряваме вещи лица за експертни оценки при възникване на спорове;

– бързо и адекватно насочване на клиентите ни към специалист от координатор на дружество

 

 

Оставаме на разположение за допълнителни уточнения.

 

При взето от Вас становище, застраховката ще бъде сключена в удобно за Вас време и място

 

 

 

 

 

 

 

ГРУПОВА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА „ЖИВОТ” С ПОКРИТИЕ ЗА СМЪРТ И ВРЕМЕННА ЗАГУБА НА РАБОТОСПОСОБНОСТ ЗА СЪБИТИЯ ПРИЧИНЕНИ ОТ COVID – 19

 

 1. 1. Обект на застраховане по смисъла на тези Специални условия са физически и психически здрави, дееспособни лица, български и чуждестранни граждани, с постоянно местожителство в Република България, на възраст от 18 до 65 години към датата на застраховането, освен ако не е договорено друго.

1.(1) Не подлежат на застраховане лица с намалена работоспособност (инвалидност) над 50%, психично болни лица.

1.(2) Не подлежат на застраховане лица пребивавали на територията на страните с повишен индекс  на  риска,  обявявани  на  страницата  на  МВнР,  към  датата на  сключване  на застрахователния договор. Такива лица могат да сключат застраховката 1 (един) месец след завръщането си.

 1. 2. Не се приемат за застраховане лица, които не са попълнили или са отказали да попълнят документите, имащи отношение към финансова, медицинска и друга информация, изискана от Застрахователя, служещи за целите на изготвянето на преддоговорната информация, оценката на застрахователния риск и сключването на застрахователния договор.
 2. За да бъде приет за застраховане кандидатът, Застрахователят извършва оценка на застрахователния риск на базата на предоставени документи, съдържащи информация, имаща отношение към естеството и развитието на риска.
 3. 4. Срокът на застрахователния договор е 6 месеца, като срокът се определя така, че при изтичането му възрастта на застрахованите лица да не надвишава определената за съответната тарифа пределна възраст, освен ако не е договорено друго.
 4. 5. Териториална валидност: Цял Свят за риск Смърт, за останалите – Р България. За събития причинени от COVID – 19 – Териториална валидност – Р България
 5. 6. Сключване на застрахователния договор и предложение за застраховане:

6.(1) Застрахователният договор се сключва въз основа на предложение за застраховане, подписано от Застраховащия;

(2) Предложението се изготвя в писмена форма, по утвърден от Застрахователя образец;

(3) За група се приемат 10 и повече лица.

 1. 7. Покрити рискове, застрахователни суми и обезщетения са описани по-долу:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГРУПОВА РИСКОВА ЗАСТРАХОВКА ЖИВОТ
Застрахователен

 

период :

6 месеца
 

Териториален обхват :

За риска Смърт  – териториална валидност цял свят, за останалите рискове

 

– Р България

За покрити рискове в резултат на COVID-19 застраховката важи само на територията на Р България

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покрити рискове ВАРИАНТ 1:

–   Смърт от заболяване вкл. от инфекция с корона вирус – на законните наследници се изплаща застрахователната сума;

–     Временна загуба на работоспособност за времето на болничен престой при установяване на  инфекция с COVID -19 – застрахователят изплаща 750 лева (без ограничение в дните);

–     Временна загуба на работоспособност за времето на домашно лечение при установяване на  инфекция с COVID -19 – застрахователят изплаща 500 лева (без ограничение в дните);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Покрити рискове ВАРИАНТ 2:

–   Смърт от заболяване вкл. от инфекция с корона вирус – на законните наследници се изплаща застрахователната сума;

–     Временна загуба на работоспособност за времето на болничен престой при установяване на  инфекция с COVID -19 – застрахователят изплаща 1500 лева (без ограничение в дните);

–     Временна загуба на работоспособност за времето на домашно лечение при установяване на  инфекция с COVID -19 – застрахователят изплаща 1000 лева (без ограничение в дните);

 

Застрахователна сума

 

5 000 BGN за едно застраховано лице

Специално условие на застрахователя, относно COVID-19 Не подлежат на застраховане лица пребивавали на територията на страните с повишен индекс на риска, обявявани на страницата на МВнР. Такива лица могат да сключат застраховката 1 (един) месец след завръщането си.

За доказване на връзката му с COVID – 19 се представят и всички съпътстващи   документи,   издадени от медицински заведения, като неразделна част от тях е положителен резултат за наличие на COVID – 19.

Застрахователна премия с вкл. ОФ ВАРИАНТ 1 – 50,00 лева;

ВАРИАНТ 2 -92,00 лева

С нас  може да се свържете всеки    ден   на  тел. –
     0898 34 99 10 ,както и на E-mail- k_kosev@abv.bg.

С уважение,

Красимир Косев-Управител на Офис“Мусала брокер“-Несебър
Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  Вашият коментар

  Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *