DCIM100MEDIADJI_0268.JPG

Областният управител на Бургас информира

Областният управител с уведомление до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет за ерозионните и абразионни процеси между солниците и кв. Сарафово

 

До трайното укрепване и отводняване на имота е необходимо да се забрани движението по него

 

Във връзка с изнесената информация в медиите за възникнало свлачище между солниците на гр. Бургас и кв. Сарафово, което застрашава от пропадане велоалеята, е необходимо да се направи следното уточнение:

За овладяване на засягащите територията свлачищни процеси е реализиран обект „Укрепване на свлачище кв. Сарафово”, гр. Бургас, финансиран със средства от държавния бюджет с възложител областен управител на област Бургас и МРРБ. Обектът е въведен поетапно в експлоатация и са издадени разрешения за ползване съответно през 2001 г., 2020 г. и 2021 г. при спазване на всички законоустановени норми и правила.

При изпълнението на строителните дейности в ПИ с идентификатор 07079.20.479, който е държавна собственост, е реализизран временен технологичен път (обект на срутването), обслужващ доставката на материали и преминаването на строителна техника. За ползване на пътния достъп извън обхвата на инвестиционния проект е изпълнена временна скална защита на откоса. След приключване на обекта временният път е използван като връзка (пешеходна и велосипедна) между солниците на гр. Бургас и кв. Сарафово. В имота са положени асфалтова настилка и осветление от община Бургас без необходимото разрешение за строеж и без учредени вещни права в полза на общината.

Във връзка с постъпилите сигнали относно състоянието на откоса със заповед на областния управител е назначена междуведомствена комисия за изясняване на причините за възникналите пукнатини и пропадания в поземления имот. Препоръката на експертите за трайно решаване на проблема с ерозионните и абразионни процеси в имота е да се предприемат мерки за отвеждане на повърхностните води, постъпващи от платото към морето.

Областният управител Стойко Танков е информирал още през месец май с писмено уведомление Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, след което в допълнение ще бъдат и заявени необходимите средства за проектиране и строителство за стабилизиране на проблемния участък и отводняване на съседната територия.

Към настоящия момент до трайното укрепване и отводняване на имота е необходимо да се забрани движението по него.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *