41514531_2161263710789687_2268475702816800768_n

инж. Георги Георгиев:язовира „До селото“ с. Винарско е безопасен

                                                                До

                                                                Кметa  на Община Камено

                                                                г-н   Жельо Вардунски

                             

С  Т  А  Н  О  В  И  Щ  Е

от инж. Георги Георгиев – хидроинженер, оператор на язовир „До селото“ с. Винарско, Община Камено

   Уважаеми Г-н Вардунски,

   Язовир „До селото“ се намира в долния, югоизточен край на с. Винарско.  Язовирната стена е земно насипна, еднородна. Стената е изградена с по-голяма ширина от проектната, като ширината на короната и достига 8-10 метра  при проектните  4 метра. Това е важен положителен показател  за нейния стабилитет и сигурност.

Техническото състояние на язовира се наблюдава, следи и поддържа от оператора на язовира и от собственика – Община Камено.

Понастоящем язовирната стена не е пропукана и няма наличие на пукнатини по нея. Основният изпускател на язовира е запушен и излишните водни маси се изпускат с помощта на допълнителна тръба монтирана над короната на стената и работеща в сифонен режим.

Преливникът е в задоволително техническо състояние. Извършва  му се ремонт, който е пред завършване.

В заключение считам, че понастоящем язовирната стена на язовир „До селото“ с. Винарско е стабилна, без опасности от повреда и скъсване, и язовира не представлява заплаха за автомагистрала „Тракия“ и селищата под нея.

 

 

 

24.06.2019г                                           Изготвил :

инж. Г. Георгиев

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *