881.8 хил. е общият брой на нощувките във всички места за настаняване през октомври. Отчита се ръст с 21.2 % в сравнение със същия месец на преходната година. Това показват данните на Националния статистически институт (НСИ). От статистиката става ясно, че най-голямо увеличение на нощувките има в местата за настаняване с 4 и 5 звезди – 27.3 % ръст.

44.4 млн. лева са достигнали приходите от нощувки през октомври. Това прави с 23.5 % повече в сравнение с октомври миналата година. Регистрирано е увеличение на приходите както от чужди граждани – с 29.2%, така и от български – със 17.6%.

2021 места за настаняване с над 10 легла са функционирали през октомври в страната – хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване.

75.8 хил. е броят на стаите в тях. Леглата пък са 160.1 хиляди.

От НСИ посочват, че общият брой на местата на настаняване през периода остава на същото ниво като през октомври 2015 г. Броят на леглата пък е нараснал с 6.5 %.

Чужди граждани са реализирали 71.3 % от общия брой нощувки в хотелите с 4 и 5 звезди през октомври. Българите са реализирали 33.9 % от нощувките в тези хотели.

19.5% от нощувките в места за настаняване с 3 звезди са реализирани от чужди граждани. 30.2 % е делът на българите. В местата за настаняване с 1 и 2 звезди те са съответно 9.2 и 35.9 %.

С 21.6 % са се увеличили пренощувалите в местата за настаняване през октомври в сравнение със същия месец на миналата година. Те достигат 440.0 хиляди.

65.2 % от всички пренощували са българи. По-голяма част от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 или 3 звезди – 64.5 %. Те са реализирали средно по 1.9 нощувки.

152.9 хил. са пренощувалите чужденци. 70.9% от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 2.4 нощувки.

20.6 % е била общата заетост на леглата в местата за настаняване през октомври 2016 година. Тя се увеличава с 2.2 процентни пункта в сравнение с октомври 2015 г.

Заетостта на леглата в хотелите с 4 и5 звезди е най-висока – 22.9 %. След тях се нареждат местата за настаняване с 3 звезди – 21.7 % и с 1 и 2 звезди – 16.5 %.