Квалификацията на младежите, заети в сферата на туризма, подобряване на материалната база и осигуряване на възможност за внос на работна ръка от Молдова и Украйна.

Това са част от темите, обсъдени по време на първото заседание на Междуведомствения съвет за кадрите в туризма, което бе открито от министъра на туризма Николина Ангелкова.

Министър Ангелкова констатира, че вносът на кадри не е дългосрочно решение на проблема с кадрите в сектора. По думите й е необходима квалификация и преквалификация. Тя бе категорична, че не е необходимо всички да имат висше образование, а да са подготвени и даде за пример страни като Италия, Испания, Португалия, където са изградени квалификационни центрове, в които в рамките на 3 месеца или година се подготвя нужният обслужващ персонал.

Заместник-министър Ирена Георгиева констатира, че проблемите са много и са натрупани с годините. Тя обобщи, че една от важните в чисто организационен план задачи на съвета е да структурира правилно дейността си.

„Появиха се няколко предложения как да обособим дейността на съвета, очевидно ще бъде в тематични области и сфери”, коментира Георгиева. Министерство на туризма ще изчака предложенията за работа до 10-ти юни.

Проф. Димитър Тадаръков, ръководител на катедра „Туризъм” в УНСС, заяви по време на дискусията, че за 20 години подготвените кадри от сферата на туризма са се пренасочили в банковия сектор. По думите му едно от първите неща, които Министерството на образованието и науката трябва да направи, е двойното увеличение на кадрите висшисти в туризма и попита защо няма хотелиерски училища в страната.

Заместник-министър Георгиева коментира изложената от проф. Тадъръков теза, като посочи, че това действително е „най-същественият проблем – инвестиции в материална база и не в такава степен подготвени кадри, които да я управляват”.

Относно възможността да се внасят кадри от страни като Украйна и Молдова, Ирена Георгиева коментира, че това е едно от предложенията на бизнеса. „През летния сезон бизнесът се задъхва от липса на кадри и всъщност погледът се обръща към трети страни, тоест към страни извън ЕС”, каза тя.

По думите й този въпрос е поставян на Министерство на труда и социалната политика и пред Министерство на външните работи, тъй като именно то трябва да издаде визите за тези работници.

Археологът проф. Овчаров постави въпроса за квалификацията на екскурзоводите. Министър Ангелкова отговори, че наредбата вече е готова. Тя ще влезе в сила от началото на юни. До тогава е гратисният период за регистрация и сертифициране на всички предлагани екскурзоводни услуги в страната, така че те да се извършват от добре подготвени хора, без да се интерпретира историята. До момента били подадени 800 заявления в Министерство на туризма.