36 стотинки за 1 чадър ще заплащат от това лято туристите на морския плаж на „Къмпинг Нестинарка“ в община Царево. Същата ще е цената и за шезлонг. Това ще стане факт след днешното решение на Министерския съвет за отдаване на концесия на 6 морски плажа, съобщават от Министерство на туризма.

От ведомството поясняват, че това са първите процедури след приетите промени в Методиката за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и в минималните критерии за комплексна оценка на офертите за участие в конкурс за определяне на концесионер на морски плаж.

Кандидатите за шестте плажа са подавали предложения с цена на 1 чадър и 1 шезлонг с ДДС. В предложенията им е посочен и размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане – т. нар. „роялти“ в проценти. Всеки от тези елементи има съответна тежест за определяне на крайния потребител в процедурата.

От ресорното министерство поясняват, че при някои от процедурите се предвижда участниците да предложат и инвестиции за подобряване на туристическия продукт по смисъла на Закона за туризма. Те могат да са за осигуряване на улеснен достъп до ивицата, създаване на нови или подобряване на услугите и др. Така щели да се отчитат индивидуалните им характеристики, за да може в дългосрочен план условията да се подобрят в полза на туристите.

От догодина цената на чадъри и шезлонги влиза в клаузите на концесиите

От догодина цената на чадъри и шезлонги влиза в клаузите на концесиите

При необосновано вдигане на цените, концесията щяла да се прекратява едностранно

„Перла турист“ ООД е избраният концесионер на плаж „Къмпинг Нестинарка“. 578 079 лв. без ДДС са предложените от фирмата средства за подобряване на туристическия продукт на плажа за целия срок на договора. 4,34 на сто е размерът на роялти.

На второ място е класиран „Плат Ем Джи Ди“ ЕООД.

Цената на плажните принадлежности на плаж „Обзор юг“ в община Несебър също ще бъде намалена значително. Конкурсът е спечелен от „Еспи Агро“ ООД. Фирмата е предложила цена от 3 лева за чадър и 3 лева за шезлонг. Размерът на предложеното роялти е 1,33 на сто.

10 000 лв. без ДДС за всяка година от договора на концесия за предложени за подобряване на туристическия продукт. Други оферти не са били подадени.

„Оазис бийч“ ООД е определен за концесионер на плаж „Къмпинг Оазис“, община Царево. Концесионерът се задължава да предлага цена за 1 чадър в размер на 6 лв. и цена за 1 шезлонг в размер на 6 лв. в зоната за платени плажни принадлежности на морския плаж. Предложеното роялти за тази морска ивица е в размер на 1,5 на сто.

„Венид Бийч“ ООД е определен за концесионер на морски плаж „Свети Влас – изток“ в община Несебър. Фирмата е предложила цена от 8 лева за 1 чадър, както и 8 лева за шезлонг в зоната за платени принадлежности. Оферираното роялти е в размер на 4,45 на сто. Други оферти за участие, освен тази на спечелилия участник, не са подадени.

Фирмата е предложила същите цени и на друг плаж в същата община – „Нов плаж Свети Влас“.

Предизборно се раздават плажове, скочиха от БСП

Предизборно се раздават плажове, скочиха от БСП

Отстранени са участници в търговете, предложили 0 лева цена за чадър и шезлонг

„ГБС-ТУРС“ ЕАД е определен за концесионер и на морски плаж „Дюни-юг“ в община Созопол. Концесионерът се задължава да предлага цена за 1 чадър в размер на 7 лв. и цена за 1 шезлонг в размер на 7 лева.

15 000 лева за целия срок на договора и по 500 лв. допълнително за всяка година от него са предложените средства за подобряване на пешеходния достъп до морския плаж. На второ място е класирана фирмата „ЕНДЖОЙ ГРУП“ ЕООД.

От ресорното министерство подчертават, че определените концесионери са длъжни да предлагат оферираните от тях цени за 1 чадър и 1 шезлонг за целия срок на договора за концесия. Ведомството ще ги контролира системно и в случай на нарушения договорът може да бъде прекратен.

Държавата започва процедура да си върне плажа  "Слънчев бряг север"

Държавата започва процедура да си върне плажа „Слънчев бряг север“

Заради системни нарушения на концесионера, обяви Ангелкова

От ведомството поясняват, че днешните решения се взимат на основа изготвените доклади от назначените комисии, в които участват експерти от Министерството на туризма, Министерството на финансите, Министерството на вътрешните работи и на специализираната администрация на Министерския съвет. С тях министърът на туризма се упълномощава да сключи договори с определените концесионери.

Шестте концесии ще са за срок от 20 години.

За останалите две процедури за отдаване на морски плажове на концесия, които са в ход – „Бургас-север“ и „Поморие-централен“, са подадени жалби пред Комисията за защита на конкуренцията. За завършването на процедурите ще се изчака становището на комисията, за да може да се разсеят каквито и да е съмнения.