На заседание на Министерски съвет днес правителството определи концесионерите на четири плажа по Южното Черноморие. Концесионерите бяха излъчени след проведени конкурси. Договорите, които ще бъдат сключени, ще са в сила за срок от 15 години.

Фирмата „Хермес Солар“ ООД ще стопанисва морски плаж „Росенец-север“ в община Бургас. За плажа „Св. Влас – болницата„, община Несебър пък ще се грижи „Тера Тур Сервиз“ ЕООД.

Избраха нов концесионер на плаж Бургас -север

Избраха нов концесионер на плаж Бургас -север

„Палм Инвест“ ще трябва да инвестира по 90 хил. лв годишно в плажа

За концесионер на плаж „Слънчев бряг – север“, община Несебър е избран „Голден сендс бийч“ ООД, а за плаж „Несебър – юг“, община Несебър – „Ауто Фактор“ ЕООД.

Фирмата-концесионер на плаж „Росенец-север“ се задължава да предлага в зоната за платени плажни принадлежности цена за един чадър от 10 лв. и за един шезлонг също от 10 лв. Цените за съоръженията на плаж „Св. Влас – болницата“ са съответно по 7 лв. Чадър и шезлонг за по 9 лв. ще се предлагат на плаж „Слънчев бряг – север“, а на плаж ,,Несебър – юг“ цената ще им е по 8 лв.

Размерът на концесионното плащане за всяка календарна година от срока на концесията е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне на минималния размер на концесионното плащане за морските плажове и предложения от концесионера размер на отчисленията от базата за изчисляване размера на концесионното плащане. За плаж „Росенец-север“ сумата е 12 092,40 лв. с ДДС, за плаж „Св. Влас-болницата“ – 64 807,45 лв. с ДДС, за „Слънчев бряг -север“ – 1 664 784,18 лв. с ДДС и за ,,Несебър-юг“ – 320 756,11 лв. с ДДС.

Търсим концесионер за плажа "Слънчев бряг - север"

Търсим концесионер за плажа „Слънчев бряг – север“

Концесионираме още 4 плажа за срок от 15 години

Санитарно-хигиенното поддържане на плаж „Росенец-север“ са в размер на 20 000 лв. без ДДС. Инвестиции за пешеходния път към „Св. Влас – болницата“ са планирани 272 000 лв. без ДДС. Сумата за подобряване на облика на морски плаж „Слънчев бряг-север“ е 12 567 875 лв. с ДДС. Инвестициите в мерки за опазване на околната среда и защитените територии на плаж „Несебър-юг“ са 4 891 749 лв. с ДДС.