25 nд

Ретро от 25 октомври 2015 -местни избори в община Несебър

                                                                                                           Николай Димитров победи безапелационно за кмет на Община Несебър

Независимият кандидат за кмет на Община Несебър Николай Димитров победи безапелационно получавайки 7 387 гласа – 53,50% на първи тур…

25-1Независимият кандидат за кмет на Община Несебър Николай Димитров победи безапелационно на 25 октомври 2015 г.,получавайки 7 387 гласа – 53,50% на първи тур.Втори с 4069 гл.-29,48 % е Златко Димитров-кандидат на ГЕРБ,трети се нареди Георги Манолов от местна коалиция „Зора” с 1927 гл.-13,96 %, а четвърти е Александър Александров-с 422 гл.-3,06 %.                                                                                                                                                                                                

  Забележително е,че Димитров печели във всички секции,и в градовете, и в селата.                   

В Несебър съотношението на гласовете Николай Димитров: Златко Димитров е 2534: 1574= 44,12:29,68.                                                                                                                                             

В Слънчев бряг това съотношение е 550:367=48,03:32,05,в Свети Влас- 671:411=42,90:26,28 и в Обзор 765:636=44,74:37,19.                                                                                                                

Като цяло в градовете Николай Димитров печели 4 520 гл. – с 1532  повече от съперника си.В селата също печели с 2 842 срещу 1076 гл. за Златко Димитров.                           

В изборите за кметове на кметства кандидатите на партия МОРЕ  Иван Николов, Андон Бакалов, Павел Павлов, Жельо Желев, Неделчо Недялков, съответно за: Свети Влас Равда, Кошарица, Гюльовца и Оризаре спечелиха мандатите си на първи тур,а Емил Огледалов се класира за втори тур в Баня.                                                                 

Кандидатът на коалиция „БСП-ПК „Тракия” Христо Николов също спечели на първи тур кметското място в Тънково, както и кандидатът на ГЕРБ за Обзор Христо Янев.

                 Максим МОМЧИЛОВ

……………………………………………………………………

Обръщение

           Уважаеми жители на  община Несебър,

           Заставам пред вас спокоен и със самочувствие, защото чувствам голямо удовлетворение и като кмет, и като човек от постигнатото от общинската администрация с подкрепата на общинския съвет.                                                                                                

    Аз имам зад гърба си вече два мандата и това ми дава предимството на постигнатите и видими за всички резултати. Несебър днес е модерна европейска община. Нова е визията не само на селищата в крайбрежната зона. Удобствата, спокойствието и качеството на живот и в по-малките селища във вътрешността не отстъпват в нищо. Социалните услуги достигат до всички жители на общината.                                                              

     Имаме реален прираст и сме може би единствената община, в която младите семейства не се редят на опашки за места в детските ясли и детските градини. Една от наградите, които ме изпълват с истинска радост, е званието „Най-бързо растящ град в България“, което получихме през 2014 г.

      Последователната политика на стабилност и планиране, която провеждаме, дава своите резултати. През програмния период са спечелени и реализирани проекти по  оперативните програми, финансирани от Европейския съюз, за над 120 млн. лв. Допълнени от общинския бюджет и държавното финансиране, в обществената, социалната и туристическата инфраструктурата на общината са инвестирани повече от 180 млн. лв.                                                                                                                                                 

       Разпределени след сериозно проучване на нуждите на всяко селище и определяне на времевите приоритети за всяка дейност, тези средства създадоха устойчиви тенденции на прогрес и развитие. Един от най-важните ни проекти с обществено значение и мерило за гражданска отговорност се оказа Плана за опазване и управление на Стария град на Несебър. Отзивчивостта и разбирането, което проявиха нашите съграждани, собственици на имоти в Стария град, ми дават уверeност, че безусловно ще защитим и утвърдим престижа на Несебър като световна историческа и културна ценност.

      Атрактивността на нашия регион като туристическа дестинации за мен не подлежи на съмнение – природни и исторически дадености, модерна инфраструктура и бази, културни събития с национален и международен отзвук– всичко си имаме.

      Остава ни да направим само едно – всеки от нас да приеме личната си отговорност за успеха на всички. Да осъзнаем и приемем, че да направим необходимите градивни компромиси днес е инвестиция към бъдещето.

       Представяйки пред вас постиженията ни искам да ви уверя, че си давам ясна сметка за несвършеното. Едва ли има някой, който по-добре от мен да вижда пропуските!                                                              

       Ето защо ви заявявам, че с кандидатурата си за кмет аз декларирам неотменен ангажимент за работата, която има да се върши.                                                                                                                 

      Готов съм да приема всички добри и реалистични идеи, защото вече съм убеден – само правилно  поставените  цели  носят  успех!

   Николай ДИМИТРОВ-независим кандидат

             за кмет на Община Несебър

……………………………………………………………

НАРАСТВАЩА ПОДКРЕПА  ЗА НЕЗАВИСИМИЯ КАНДИДАТ ЗА КМЕТ НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ

   Предизборната кампания на независимия кандидат за кмет на Община Несебър Николоай Димитров преминава под формата на отчет какво е направено-какво предстои.Това става в препълнените зали на предизборните срещи на кандидата.Навсякъде – и в малките населени места и в по-големите,той е посрещан радушно, и с хляб и сол,като скъп гост. Димитров представя вижданията си развитие на общината и съответното населено място с помощта на мултимедия и др.допълнителни илюстрации,което прави презентацията достъпна за всички слоеве на населението.                  

Вижданията за град Несебър и Слънчев бряг – запад,включва:

 • Проектиране и изграждане на представителен градски център – Културен дом, парково пространство и подземен паркинг в Новия град
 • Проект за реконструкция, надстройка и саниране на сграда на поща в Новия град и включване в ансамбъла на новото площадното пространство
 • Проект за общински център за изследване на черноморската флора и фауна, природонаучен музей в Новия град
 • Реконструкция и модернизация на съществуващо рибарско пристанище в Стария град
 • Проектиране и изграждане на парк на Северен скат в Новия град
 • Проект за рекултивация на съществуващо сметище
 • Проектиране и изграждане на двустранна зрителска трибуна с козирка, помещение за отборите и ВИП ложа на градския стадион
 • Проектиране и изграждане на обществен селищен парк с открити обекти за спортни дейности и площадка за игра в жк Черно море
 • Проектиране и изграждане на многофункционална спортна зала
 • Разширение и реорганизация на гробищен парк
 • Проектиране и изграждане на нови кръгови кръстовища
 • Изграждане на база за дейности по сметосъбиране, сметоизвозване и почистване на обществени площи
 • Изграждане на зона за отдих с мини игрище за футбол с две баскетболни игрища в Стария град
 • Изграждане на обществена сграда в Слънчев бряг-запад.

За град Обзор:

 • Проект за цялостна консервация, реставрация и експониране на археологически обект “Римски терми”
 • Проект за изграждане на лодкостоянка и брегоукрепителни съоръжения
 • Проектиране и изграждане на “Парк Черноморски ефекти”
 • Пристройка на училището за физкултурен салон, басейн и кабинети; настилки на спортните площадки и ограда.

За град Свети Влас:

 • Изграждане на футболно игрище в спортно- рекреационен парк
 • Проект за детски площадки
 • Проект за детска градина в кв. „Русалка”.

 

За село Равда:

 • Изграждане на соларно улично осветление
 • Реконструкция на сградата на пощата за нуждите на кметство и за читалище, библиотека, зали за обучение и здравни дейности
 • Проект за обходен път – бул. „България“
 • Изграждане на лодкостоянки

За село Тънково

 • Изграждане на спортен комплекс в с. Тънково
 • Изграждане на велоалея до Слънчев бряг

За село Оризаре:

 • Проектиране на пристройка към същ. сграда на ЦДГ
 • Изграждане на БФК и локална пречиствателна станция
 • Проект за корекция и почистване коритото на р. Бяла
 • Проект и изграждане на спортен комплекс
 • Проектиране и изграждане за физкултурен салон към училището
 • Изграждане на велоалея до Слънчев бряг.

За село Гюльовца:

 • Изграждане на ВиК мрежа
 • Проект и изграждане на спортен комплекс
 • Проектиране и изграждане за физкултурен салон към училището.

За село Кошарица:

 • Преустройство и пристройка към съществуваща сграда в Дом за стари хора
 • Проектиране за разширение на път между Кошарица и Слънчев бряг и изграждане на велоалея до Слънчев  бряг
 • Проект за преустройство на съществуваща сграда в автогара
 • Проект за мостови съоръжения по третокласен път Слънчев бряг – Кошарица Реконструкция и разширение на мост №1 и мост №6
 • Нов спортен комплекс.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


   Вашият коментар

   Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *