4_7717 copy

Работи Несебърския Общински съвет

По точка 1, извънредна и единствена, а след това – предстои редовно заседание                                                          

Съветниците решиха за определяне на представител на Община Несебър Румен Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, да участва в учредяването на сдружението и да представлява Община Несебър в СНЦ след учредяването му.                                                                                                                                                      

   До 13 октомври пък е срока за приемане на материали за предстоящите заседания на постоянните комисии в Общинския съвет

По т.първа, извънредна и единствена, на дневния ред по докладна записка вх.№ 489/18.09.2017 г. от Николай Димитров – кмет на община Несебър, относно изпълнение на проект „Подготвителни дейности по Мярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР“ – Несебър, по Програма за Морско дело и рибарство 2014-2020, Общинският съвет с 13 гл. „за“ от гласували 13 общински съветници  прие решение  № 633.

В протокола  № 21/04.10.2017 е отразено цит. Решение, а именно:                                                  „На основание чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗМСМА дава съгласие Община Несебър да участва, като член в местна инициативна рибарска група – сдружение с нестопанска цел, което следва да се учреди в изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ  № МДР-МП-01-12/27.06.2017г. който се осъществява с финансовата подкрепа на Европейски фонд за морско дело и рибарство 2014-2020“,  като определя за представител на Община Несебър Румен Кулев Кулев – председател на Общински съвет – Несебър, който да участва в учредяването на сдружението и да представлява Община Несебър в СНЦ след учредяването му. /Мотива за направеното предложение е, че с Решение № 129 от Протокол № 5/16.03.2016 год. Румен Кулев е избран за представител на Община Несебър в МИРГ Поморие – Несебър/

Декларира, че в изпълнение на чл. 22, ал. 3 от НАРЕДБА № 15 от 21.05.2010 год., обн., ДВ, бр. 40 от 28.05.2010 год., Община Несебър ще бъде член на сдружението за целия период на прилагане на местната стратегия за развитие» .

Предвид краткия срок за изпълнение на проекта и вероятността изпълнението му да бъде сериозно затруднено, на основание чл. 60, ал. 1 от АПК допуска предварително изпълнение на Решението.

Междувременно продължава поредицата от подготвителни срещи на заинтесовани по ВОМР, състояли се  на 5 октомври в Кметство Обзор и на 6 октомври в конферентен център «Сочи» в Стария Несебър.                                                                                                                                                                                 

 До 13 октомври пък е срока за приемане на материали за предстоящите заседания на постоянните комисии в Общинския съвет.

 

Максим МОМЧИЛОВ

 

 

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *