1

Основите на Община Несебър са положени преди повече от 60 години

/продължение/

Целта на общото отбелязване на голяма Община Несебър е да се популяризира дейността на местната власт и местното самоуправление, да се постигне по-добро обществено разбиране за ролята й в развитието на обществеността, както и да се стимулира по-активно и съпричастно гражданско участие в процесите на управление на местно ниво.                                                                                                                             Васил Киров е председател на Изпълнителния комитет на Градския народен съвет – Несебър от 6 март 1962  до 3 март 1966., впоследствие и през мандатите:

от 15 юни 1981 до  9 декември 1983

от 9 декември 1983 до 18 юни 1986

от 18 юни 1986 до 8 март 1988

от 8 март 1988  до 1 октомври 1990                                                                                

През този период продължава започнатото от Александър Дончев утвърждаване  на управлението на създадената нова община Несебър.                                                                                                                                                                                                                                        Градът и селата са изостанали и бедни.Село Влас тепърва се електрифицира и водоснабдяване.Град Несебър е занемарен,грохнал. Паметниците закрити, затрупани от още по-грохнали къщи и бараки, като паразити по тялото им.Периодът се характеризира с мащабни благоустройствени мероприятия и буквално разчистване на “авгиевите обори”.                                                                                                                                   Цялостно са подновени уличните настилки с калдъръм, павета и асфалт на Стария град и по-голямата част на новия град.

Направена е канализацията на новия град, с което Несебър бе един от малкото напълно канализирани градове в страната.

Направена е електро кабелизацията на стария град. Започнато е първото отвоюване на територия от морето за облекчаване транспортно-комуникационните проблеми и паркирането.

Получено е пълно съдействие от централните институти и пряко участие в решаване проблемите на обявения за град-музей Несебър по проучване, реставрация и експониране на паметниците на културата.

Масирано се обшиват, адаптират и реставрират къщите в Стария град.

Оформят се  уличните ансамбли № 1 и 2.

В реставрираната къща на Москояни се открива Етнографският музей.

Разчистват се терените от сгради край църквите “Старата митрополия”, “Христос Пантократор” и “Св.Алитургетос” за реставрация и експониране.

Започва строителството на ново училище в Стария град, а след това и в новия.

Открита е първата целодневна детска градина в Несебър.

Открит е филиал на средното училище в самостоятелно СПТУ по туризъм “Иван Вазов”.

През първите 7 години се полагат основите за утвърждаването на Община Несебър като самостоятелна административно-териториална единица.За нейното динамично развитие трябва да се отчете  приноса и на останалите нейни ръководители:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Cover-N-r

ПЕНЬО ПОПОВ- председател на Изпълнителния комитет /ИК/ на  Общинския народен съвет- Несебър /04.03. 1966-05.06.1976/

 ГРИГОР  ХАРИЗАНОВ- председател на ИК на ОбНС –  Несебър /05.06.1976- 25.02. 1977/

ГЕНЧО  АЛАГЕНОВ- председател на ИК на ОбНС – Несебър / 25.02.1977-25.03.1979 и 08.04.1979-15.06. 1981/

ВАСИЛ КИРОВ- председател на ИК на ОбНС-Несебър /15.06. 1981-03.10. 1990/

ИВАН  ТАШЕВпредседател на Временната  общинска управа -Несебър /03.10. 1990  до 15.10.1991/

СТРАХИЛ  ЛАМБОВ-  кмет на Община Несебър /15.10. 1991- 18.09.1993/

МИХАИЛ БЕНИН-  кмет на Община Несебър от 18.09. 1993-30.11.1993/

АНДРЕЙ  САРИЕВ- кмет на Община  Несебър/ 30.11. 199312.11. 1995/

ЖИВКО ГЕОРГИЕВ- кмет на Община Несебър /12.11. 1995- 23.07.1997/                          

  СТОЯН ГОЛЕВ- кмет на Община Несебър /23.07. 1997- 11.01. 1998/

 ЯНАКИ  СТОЯНОВ- кмет на Община  Несебър /11.01. 1998- 10.09. 1999/

НИКОЛАЙ  ТРИФОНОВ- кмет на Община Несебър /02.11.1999- 02.03. 2007/

МАГДАЛЕНА МАНДУЛЕВА- кмет на Община Несебър /12.03.2007- 04.11. 2007/

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ- кмет на Община Несебър /04.11.2007 и понастоящем/                  

  Общината е сложен природо-географски,териториален,икономически и социален механизъм,със своята многостранни структура и динамика на функциониране.В тази връзка трябва да се отбележи и ролята на пълномощниците тогава, кметове понастоящем, на съставните селища, а именно: Георги Кръстев за Равда, Илия Пешев за Влас, Йордан Христов за Тънково, Атанас Кръстев за Кошарица, Димитър Казаков за Оризаре, Петко Дойнов за Гюльовца и Желязко Матев за Морско.                                        

Като такива,най-продължително служили като пълномощници на съставните селища и оставили трайни следи в тяхното развитие могат да се посочат: Илия Пешев, Йордан Христов, Пенчо Неделчев за Гюльовца и Георги Кръстев.                                                                                                                                                                                                 Обективността изисква да отчете и ролята и значението на служителите от изпълнителния апарат на общинската администрация в центъра и по места. Структурирани в отделни служби,отдели,дирекции и направления те извършват ежедневно не леката и ни винаги приятната работа с жителите на общината.                                                                                                                                                                                                    banner_os-nessebar_1За развитието на община Несебър като самоуправляваща се общност би трябвало да се отдаде дължимото и на председателите на Общинския съвет в годините на прехода от 1991 г. насам: Михаил Бенин, Мария Стрезова, Страхил Станков, Красимир Косев, Стоян Голев, Димитър Янков, Янаки Стоянов, Благой Филипов и Румен Кулев.

1-3 Списък-1В настоящето Община Несебър е в челните класации за развитие по общоприетите европейски стандарти.И това е така, благодарение на  пионерите, участвали в създаването на новата община, както и всички допринесли със своя труд за нейното развитие.

 

 

____________________

* След предсрочното прекратяване мандата  на инж.Григор Харизанов, по предложение на първия секретар на ГК на БКП-Несебър Васил Киров, присъстващите 54 съветници с тайно гласуване избират за председател на Изпълнителния комитет на Градския общински народен съвет /ИК на ГОНС/ -Несебър Генчо Иванов Алагенов през 1977 г..

3-Генчо АлагеновВ кадровата справка за Алагенов се отразява, че той е кандидат на селскостопанските науки, работил е като главен агроном и председател на ТКЗС-Несебър, заемал е ръководни длъъжности в АПК-Поморие, секретар на ГК на БКП, общински съветник, ползва се с авторитет сред своите съграждани.

 

Print Friendly

Автор: Максим Момчилов


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *