1_2063

Общинския съвет-Несебър ще обсъжда схема за „синя зона“ в града

Актуализират гласувания проект за обособяване на Синята зона в Несебър  на заседанието,насрочено за 2-ри март    

        По т.3 в проектодневния ред на Общинския съвет-Несебър е депозирана Докладна записка вх.№ 143/22.02.2018 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър.Документът е за  проект за обособяване на „Синя зона“ в ж.к. „Черно море“ със зони за кратковременно и преференциално паркиране и схема в обхват на „Синя зона“ на ул. „Иван Вазов“, гр. Несебър /в участъка между ж.к. „Черно море“ и с. Равда./.Докладчик по точката е Петър Хрусафов.

Още от м.януари Община Несебър търси решение за проблема с паркирането в новия град. Той е с въвеждане на сезонна и извънсезонна организация на движение и паркиране, въвеждане на Синя зона със зони за преференциално паркиране, промяна посоката на движение за част от улиците, актуализиране на знаците и спазване на реда. Общинският съвет подкрепи проекта за актуализация  на транспортно-комуникационната схема.

По т.22 от дневния ред от Протокол №24 за Докладна записка вх.№ 051/22.01.2018 г. от кмета Николай Димитров  бе представен проект за „Актуализация на транспортно-комуникационна схема за Несебър-нова част“ с обособяване на зони за кратковременно и преференциално паркиране в обхват на „Синя зона“. Тогава Общинският съвет с 19 гл. „за” от гласували 19 общински съветници прие следното решение №714 На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА ДАВА СЪГЛАСИЕ за процедиране на проект за „Актуализация на транспортно- комуникационна схема за гр.Несебър-нова част“, с обособяване на зони за кратковременно и преференциално паркиране в обхват на „Синя зона“, съгласно представения проект, неразделна част от настоящето решение.

Концепцията на синята зона  е да обхване следните райони и зони за преференциално паркиране:                                                                                                                                                     ЗОНА 1: районът  в границите между ул. Изгрев и Хан Крум, обхващащ улиците Места, Плиска, Прибойна, Васил Левски.                                                                                                             ЗОНА 2: районът  в границите между ул. Христо Ботев, Христо Кудев, Хан Крум и ул. Любен Каравелов, в това число обхващащ улици Зорница, Пирин, Раковски, Кирил и Методий.

ЗОНА 3: районът  между улиците  Отец Паисий, Иван Вазов,  Любен Каравелов и училищния двор, включително и междублоковите пространства.

ЗОНА 4: районът  между улиците  Отец Паисий и Димитър Занешев, вкл. жк Младост и междублоковите пространства.

ЗОНА 5: районът  в границите между ул. Христо Ботев, Струма, Любен Каравелов, вкл. междублоковите пространства по ул. Кирил и Методий, ул. Отец Паисий, ул. Раковски, Рила, Дюни, Еделвайс, Витоша.

ЗОНА 6:  районът между Хан Крум и Струма, вкл. междублоковото пространство. Въвежда се режим на синя зона само с платено паркиране по ул. Любен Каравелов -от ул. Еделвайс до ул. Отец Паисий, по улица Иван Вазов  -от хотел Оазис до улица Зорница, ул.Изгрев между улица Плиска и ул.Прибойна.Ще бъде изготвена необходимата вертикална сигнализация.

Максим МОМЧИЛОВ

Print Friendly

Автор: Максим МОМЧИЛОВ


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *