18767703_1029936973806422_8278292893249614578_n

Несебърският парламент гласува единодушно

В Общинският съвет – Несебър  с кворум от 17 съветници и 4 отсъстващи по уважителни причини                                                                                                                                                                                             

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

С кворум от 17 съветници /4 отсъствали по уважителни причини/ председателят на  Общинския съвет-Несебър Румен Кулев предложи, а впоследствие се оказа, че по проектодневия ред от 33 точки, бяха гласувани единодушно с изключение на 3 въздържали се.

 

По този начин, както гласувано по т.1, след това и по т.2 – от докладната записка вх.№ 526/13.10.2017 г. от Николай Димитров –  кмет на Община Несебър, се прие  увеличаване числеността на персонала в дейност „Други дейности по икономиката“ с 8 щатни бройки, считано от 01.11.2017, в т.ч.2 бройки за Информационен център и 6 бройки за Център на културата и образованието.

По т.3 с докладна записка вх.№ 524/13.10.2017 г. от Николай Димитров –  кмет на Община Несебър също се прие увеличаване числеността на персонала, но за  Общинския детски комплекс – Несебър.За него се увеличава числеността на персонала с пет щатни бройки, в т.ч. 2 бройки педагогически персонал и 3 бройки непадагогически персонал, считано от 01.11.2017.

По т.4 с докладна записка вх.№ 525/13.10.2017 г. от Николай Димитров –  кмет на Община Несебър, се приеха промените в структурата на общинската администрация.Предлага се намаляване числеността на персонала в Кметство Обзор с 6 щатни бройки, Кметство Свети Влас-1 и Равда-1.С докладната се увеличава числеността на персонало в отдел „Устройство на територията” при Община Несебър с 3 щатни бройки, в отдел „Контрол върху строителството” с 2 щатни бройки / в т.ч. една нова и една  от Кметство Обзор, в отдел „Контролен блок”- с 1 щатна бройка и в отдел „Търговия”- с 3 щатни бройки с място на работа- съответните кметства.

По т.5 с докладна записка вх.№ 544/19.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър се предостави за временно и безвъзмездно ползване за нуждите на РУ – Несебър, на лек автомобил, собственост на Община Несебър                                                       

По т.8 с докладна записка вх.№ 523/13.10.2017 г. от Дочка Маринова – секретар на Община Несебър бе прието решение за изплащане на допълнително възнаграждение за изминалото деветмесечие на 2017 г. на кмета на общината и на кметовете на населени места, а по т.9 е докладна записка вх. № 513/10.10.2017 г. от Николай Димитров – кмет на Община Несебър се гласува определянето от броя на групите и броя на учениците в тях в общински образователни институции, които не прилагат системата на делегираните бюджети и утвърждаване на паралелки под норматива за минимален брой ученици в училищата в община Несебър за учебната 2017/2018 г.

 

                                                                                                           Максим МОМЧИЛОВ

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *