1

МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ И ТАКСИ КЪМ ОБЩИНА НЕСЕБЪР ВЕЧЕ МОГАТ ДА СЕ ПЛАТЯТ И ОНЛАЙН

2

Нова електронна услуга въведе Община Несебър. Вече работи система за онлайн плащане на местните данъци и такси.Чрез официалния сайт на Община Несебър гражданите могат да платят задълженията си от компютъра, таблета или телефона, където и да се намират в страната. „Въвеждането на тази електронната услуга ще повиши качеството на обслужване и ще спести време и средства на фирмите и гражданите.“, информира кметът на Несебър Николай Димитров. „Още от  началото на първия ми мандат като кмет аз и екипът ми предприехме курс за въвеждане на допълнителни услуги, които улесняват административния процес и обслужването на гражданите.“, заяви още Николай Димитров и припомни, че още през 2015 г. е дадена възможност да се извършват плащания на местните данъци и такси чрез ПОС терминали, разположени в сградите на Общинска администрация, които до голяма степен облекчават работния процес. „За изминалата година чрез ПОС терминалите са извършени 7 729 плащания.“, каза още кметът.

3Всеки, който реши да използва онлайн платформата в сайта на Община Несебър за плащане на задължения, е необходимо да влезе в раздела „Е-услуги“ и да натисне бутона „Електронни справки“. После всеки потребител трябва да се идентифицира в сайта, като за това са предоставени три възможности:  с електронен подпис, ПИК на НАП или входящ номер и дата на документ, подаден от гражданина в Община Несебър.  След извършената идентификация, всеки може да провери своите декларации, услуги, АУАН, задължения, както и да направи справка за плащанията, които има  към общината.

Например, ако потребителят желае да извърши плащане по текущите си задължения е необходимо да влезете в меню „Задължения“, където се съдържа информация за данъчно задълженото лице, вида данък, година, партида, сума и съответната отстъпка (когато е приложима). За да се продължи напред е необходимо да се натисне бутона „Плащания“. Всеки отделен ред е за съответната година, а при натискане на „+” в най-лявата колона се визуализират вноските за съответната година, съответно се предлага възможността за заплащане само на определени вноски. Редът на погасяване е от най-старо към най-ново задължение.

При направен избор на задълженията за плащане, сумата се визуализира в лявата част  и съдържа: сума за плащане, съставена от главница, лихва и отстъпка (когато е приложима). С натискането на бутон „Е-плащане“, потребителят се прехвърля на уеб страницата на УниКредит Булбанк АД, за да извърши плащане. Въвеждат се данните от картата на лицето и за да се продължи се избира бутон „Плащане“. Извежда се съобщение: „Вашето плащане ще се обработи от системата на УниКредит Булбанк АД и ще бъдете върнати автоматично на страницата с плащанията.“

На екрана потребителят може да проследите историята на своите плащания, подредени от нови към стари. Допустими са следните статуси на плащане: платено, заявено, отказано плащане и невалиден статус на транзакция. Всяка успешно реализирана транзакция, може да бъде проследена с бутона „Справка“. Справката за всяко успешно реализирано плащане съдържа подробна информация за него. Системата позволява то да бъде запазено като файл в MS Excel или отпечатано на принтер.

Със старта на тази нова услуга Несебър се нарежда сред общините в България, които преминават на по-високо ниво на административно обслужване. Иновационният процес не спира до тук – разработват  се и нови електронни услуги, които да улеснят гражданите, без да се налага да посещават сградата на общинска администрация, а да набавят необходимите документи чрез интернет.

 

 

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *