Статистиката показва, че младите, финансово грамотни хора са склонни да рискуват, но обикновено не разполагат със спестявания, а по-възрастните хора, независомо от нивото си на финансова грамотност, не са склонни да поемат рискове.
Как може да стане това?
Рядко и за кратко големи финансови институции предлагат инвестиционни продукти с гарантирана главница и доходност, по-висока от незначителните лихви по депозитите, които на всичко отгоре се облагат с 8% данък.
Такава възможност в момента предлага голяма застрахователна компания, чрез инвестиционна застраховка живот с главница, гарантирана от инвестиционна банка, и доходност, основана на високо-технологични компании в Европа, участващи в индекса Stoxx Europe 600 Technology Price EUR, SX8P. Инвестицията е за срок от 5 години и вноската е еднократна.

Доходността от тази инвестиция е необлагаема, и тъй като инструментът е застраховка „Живот”, имате право да ползвате данъчни облекчения. 

Внесената сума не подлежи на запор и по договор след 5-тата година се връща в пълен размер заедно с процент от постигната доходност на индекса. Всяка година в края на септември се изчислява моментната доходност – представянето на индекса, спрямо 01.10.2018 г. В края на петата година тези стойности се осредняват и клиентите получават 115% от средната доходност. 
Условията по застраховката „Живот“ са такива, че в случай на смърт от злополука на клиентите се изплащат 2 суми: Стойността на резервния капитал (броя дялове по цената за съответния борсов ден) + застрахователната сума (която е равна на първоначалната вноска).

Застраховката може да бъде прекратена предсрочно, но със загуби.

Този структуриран инвестиционен продукт е идеален за хора, които държат значителни суми в банка и биха желали да заделят част от тях, като инвестиция с по-висока доходност, но и с фиксирана главница. 

Stiker 15х21-2Ако и Вие искате да притежавате инвестиционна застраховка, която е с гарантирана главница и чиято доходност се основава на индекса Stoxx Europe 600 Technology Index (Price) EUR, обърнете се към офиса на „Мусала брокер“ в Несебър:

УЛ.“ХАН КРУМ“ № 39 А /ПАРТЕР/-СРЕЩУ  НАЧАЛОТО НА КРАЙМОРСКАТА ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ В КВАРТАЛА.

Тел. -0554-4-2104, моб -0898 34 99 10,

E-mail : k_kosev@abv.bg