МГ1

МарияГабриел и комисарАврамопулос: Няма алтернатива на общоевропейския подход за защита на външните граници на ЕС

 

 

Сигурност по външните граници на България означава сигурност за Европа

 

 

11.04.2017, Брюксел

 

Конференциянависокониво „УкрепваненавъншнитеграницинаЕвропа: постижения и предизвикателства“, организиранаотзам.-председателянаГрупатана ЕНП в Европейския парламент и ръководител на българската делегация в групата Мария Габриел, събра в Брюксел висши европейски дипломати и анализатори за дебат какво още трябва да се предприеме, за да се отговори в пълна степен на миграционния натиск по външните граници. Ключово участие в широкия форум взеха комисарят по миграцията Димитрис Аврамопулос, изпълнителният директор на ФРОНТЕКС Фабрис Леджери, директорът на ГД „Гранична полиция“ на България Светлан Кичиков, посланиците към ЕС на Турция и Гърция.

 

Още при откриването на конференцията Мария Габриел подчерта ключовата роля на България за ефективно управление на външните граници на ЕС. „Сигурност по външните граници на България означава сигурност за Европа. Стартирането на новата Европейска брегова и гранична охрана от ГКПП „Капитан Андреево“ и включването на България в обхвата й, въпреки че не е член на Шенген, отправи силен сигнал за доверието на европейските институции към странатани по опазване на външнатаграница с Турция“, наблегназам.-председателят на Групата на ЕНП Мария Габриел. Тяотбеляза, че ЕС постигназначителеннапредъкв последнитедвегодини, носанужниусилия заощепо-осезаемирезултати, катоосигуряването на пълна оперативна готовност на Европейскатагранична и бреговаохрана от държавите-членки, подобряваненадостъпадоданни, засилваненасътрудничеството с ключовипартньориотСредиземноморскиярегион.

 

КомисарАврамопулоспотвърди, чеШенген е най-важното и осезаемо достижение на европейската интеграция. „Държавите-членки и правителствата трябва да изпълнят ангажиментите си и да работят заедно, защото това е начинът за преодоляване на предизвикателствата по външните граници. Държавите на първа линия свършиха добра работа. Сътрудничеството между граничните служители дава резултат. Общите действия ще отстранят пропуските и засилят защитата на границите на Европа“, заяви комисар Аврамопулос.Директорътна ФРОНТЕКС беше категоричен, че няма връщане назад към времето преди Шенген, когато имаше километрични опашки от камиони по границите. Директорътна ГД „Гранична полиция“ Светлан Кичиков даде актуална картина наситуацията в България, подчертавайки, чезаплахитеотмиграционеннатиск се оценяват като високи предвид ситуацията в Гърция и Турция, но към момента не се наблюдава увеличение нанатискаследзатварянетонаБалканскиямаршрут.

 

В контекст на сътрудничеството с партньорски държави, Ник Уесткот от Европейската служба за външна дейностнаблегна, че водещо трябва да остане създаването на стабилност в съседните на Европа страни. „Изграждането на стени никога не помага. Когато хората са отчаяни, те ще намерят начини да ги заобиколят“, заяви той, поради което усилията трябва да се концентрират в премахване на първопричините за миграция иустановяване на законни пътища за миграция. Посланиците на Турция и Гърция също потвърдиха, че мигрантите не може повече нелегално да преминават, защото ще бъдат върнати обратно. От тази гледна точка споразумението ЕС-Турция играе решаваща роля.

 

 

В заключениеМарияГабриелобобщи, че не съществува бърз и лесен отговор на предизвикателствата, пред които сме изправени на европейските граници. „И днешната конференция потвърди, че няма алтернатива на общоевропейския подход за справяне с миграционната криза и охраната на външните граници на ЕС. Никоя страна не може да се справи сама.Без да превръщаме Европа в крепост, можем да защитаваме ефективно границите в дух на сътрудничество. Това как ЕС ще отговори колективно на тези предизвикателства ще определи бъдещето на пространството за свободно движение, сигурността на континента ни и доверието в европейските ценности“, завърши Мария Габриел.

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *