13094360_1723162071232043_4340770770454034056_n

110 ГОДИНИ ПАРТИЙНА ОРГАНИЗАЦИЯ-БКП/БСП В НЕСЕБЪР

                                                                                                               

9- Васил КировВасил КИРОВ

В края на месец декември 2019 година  се навършиха 110 години от създаването на партийна организация- БКП/БСП  в Несебър. Това е един дълъг забележителен период от време, който преминава на приливи и отливи през времето на две политически системи:  капиталистическа, социалистическа и отново капиталистическа в България. Всяка една от тях определя и начина на функциониране на партията- легална или нелегална.

След Освобождението от  турско иго Несебър попада в територията на Източна Румелия. Отдалечен от Пловдив и София той продължава да запада и да се превръща в далечна провинция.

Първи прояви на социалисти в град Несебър е отразено в „Работнически вестник „ от 30 април 1899 г.  и следващите години. Те се изразяват в изпращане на поздравителни телеграми до Централния комитет на БРСДП по случай Първи май, VІ партиен конгрес, за пласиране на Червения календар, постъпили суми в касата  на партията и ОРСС. Сочат се прояви за просветни събрания сред работниците с участието на видни партийни и синдикални дейци от Бургас.

9- Благой Захариев Нов етап на социалистическа дейност в града настъпва с назначаването на Благой Захариев /на снимката/за учител  през 1908 година, а след това и за директор на училището. Роден в Малко Белово Пазарджишко , завършва средно образование, изключван като студент от университета , учителства в различни населени места. Посвещава се на социалистическите идеи, формира се като партиен и синдикален деятел в страната. Емигрира в СССР, сътрудничи на Коминтерна и Задграничното бюро на БКП. Работи в отговорни учреждения  там и умира през 1943 година в гр. Актюбюнс  СССР.

По негово време  организацията в Несебър укрепва организационно и развива значителна  просветителска и организаторска дейност сред работниците и селяните в града, а сред учителите и в Поморийска околия. На него се дължи сформирането  и оглавяването на  учителска  социалдемократическо група в Поморийска околия.По време на Балканската, Междусъюзническата и Първата световна войни дейността на организацията затихва,заради мобилизацията на нейни членове .

Възстановяването на партийната организация настъпи през  1919 година , когато  за учител в града  е назначен Минчо Стафанов, а по късно се оглавява и от Ставри Бедаваджиев. „Работнически вестник” от 29ІІІ.1919 година  съобщава за утвърждаване на Месемврийската организация от ЦК на Партията.  Тя вече има и партиен клуб, с редица прояви на агитатори Карамболов, Чобанов, д-р Максимов провеждат събрания. На парламентарните избори през 1920 година имат 110 гласове и избран съветник Паруш Артемов.

Организацията взема участие в кампанията за оказване финансова помощ на гладуващите в Русия. В септемврийското въстание през 1923 г.независимо от подготвителната работа Несебър не въстава.Причината е  предварителното  арестуване партийният секретар  Ставри Бедаваджиев, и Яни поп Янчев, Апостол Пенев Попов и други комунисти от селата Влас, Кошарица и Баня.Конфискувана е  партийната архива.  Въстанието ръководено от Янко Андонов  в Поморийска околия възстановява работническо селска власт в селата Св.Влас и Кошарица.За живота на партийната организация настъпва затишие  поради жестоките репресии на властта и изселването на част от гърчеещотото население комунисти на Несебър, Влас и Баня.

Успехи бележи партийната организация със секретари  Стайно Славов и Ангел Матев по време на изборите през 1932 година,когато първият е избран за съветник, въпреки ограничителнте мерки на властта.

Най открояваща е дейността на партийната организация по време стачката на работниците по пресушаване на Месемврийското блато през 1932 година. Жестоката експлоатация, мизерните условия на работа и ниско заплащане предизвикват над 300 работници да обявят стачка за по  сносни условия на труд и заплащане

Тя е организирана и подпомагана от окръжното партийно и синдикално ръководство, оглавявана от стачен комитет на чело с Петър Богоев.  Голямо събитие с национално значение и подкрепа. Получава финансова подкрепа от синдикалния деец тогава Георги Димитров. Голям брой партийни дейци от Несебър са арестувани заради подкрепата на стачниците,и борбата за освобождаване на арестуваните. На постоянно действащите митинги членове на партийната организация говорят за подкрепа на исканията на стачниците. Яна Лъскова-студентка рецитира „ Червените ескадрони” на Смирненски с вълнуващ успех.

Стачката продължава 22 дни и поради устойчивостта на стачния комитет, подкрепяна от населението в района тя завършва с успех и победа и се явява школа на партията при работата и с трудещите се.

Дейността на партийната организация се затруднява след Деветнадесет майския преврат преврат през 1934 година, когато се забранява дейността на всички партии. Въпреки поставянето на партията извън законите след преврата , комунистите работят при нелегални условия.

Въпреки това по домовете им се укриват партийни функционери от национален мащаб за реализиране на канал за изпращане емигранти  в СССР. Сред тях е и  Стефан Щерионов Левендов от града, който след победата създаде голямото рудодобивното предприятие „Горубсо” в Мадан и Рудозем и се оформя като един стопански ръководител от висок ранг.

Партийната организация взема много активно участие в провежданата дейност през февруари-март 1938 година по време на изборите за ХХІV народно събрание. Тук в Несебър е интерниран цвета на политическите сили: комунисти, земеделци, социалдемократи,безпартийни за политическа изолация общо на над 600 души. Градът се оживява от многобройни политически изяви сред интернираните и населението. Организацията съдейства за облекчаване битовите условия на живот, съвместно с тях  участва в провежданата политическа и културно-масова работа. Всичко това представлява голяма  школа и опит за политическа работа и своеобразен празник на града.

В съпротивителното движение през 1944 година Несебърската партийна организация дава своя принос в създаването  на партизанския отряд „Народен юмрук”. Интернирани са няколко  комунисти и ремсисти. Даде свидни жертви: командира на отряда Николай Лъсков съпругата му Яна Лъскова, моряка Васил Тодоров,умъртвен в  полицията и изхвърлен край града Димитър Шишманидов. В деня на победата при изпълнение на поръчение за охрана на града е застрелян ремсиста Никола Трендафилов. След мъчение в затвора в Шумен умира  Яни поп Янчев.

Още на 8 септември в полулегална обстановка е възстановен Отечествен фронт с председател Стефан Тодоров,който става и партиен секретар по- късно.Първата задача след завземане на властта е набиране на доброволци за войната против фашистка Германия. Следват образуването на кооперацията „ Прогрес”  всички занаятчии, риболовци и работници през 1947 г. с председател Христо Харизанов.

През 1950 година се образува ТКЗС с председател Стамо Кърлев, Риболовна база през 1948 година с ръководител  Денчо Божев.

Следва цялостно преустройство и полагане основите за изграждане на социалистическо общество свързано с мащабна организаторска работа и преодоляване на много трудности.       Провежда се огромна политическа и организаторска работа за учредяване на Обединеното ТКЗС „ Девети  септември”-Несебър, което през 1979 година се превръща в АПК , при строителството и функционирането на най големия туристически комплекс Слънчев бряг, мащабното развитие на санаториалното и почивно дело в града, създаването на редица нови звена и предприятия на комплексното  обществено обслужване в общината превръщането на Несебър като град-музей и вписването му в списъците на ЮНЕСКО.

Благодарение на нейното развитие през 1979 година Несебър стана център на новата Селищна система Несебър         присъединила в състава си цялата обзорска община. Това е нов етап в още по ускорено развитие на селищната система и превръщането и в още по голям курорт с развитите курортни селища Обзор, Влас, Равда, Елените и Несебър.Новата общинска организация е учредена на 31.І. 1979.

Към края на 1989 година тя наброява до 1150 членове  организирани в  51 партийни организации и един партиен комитет в комплекса Слънчев бряг. Тя има решаваща роля в по нататъшното развитие на новата община.

След 10 ноември 1989 година  и преминаването па партията на териториален принцип и  клубове по интереси, по обективни и субективни причини, до болка познати на партийните членове голямата общинска организация съществено намалява. В последно време се наблюдава съживяване живота на организацията , постигане успехи при провеждане на изборите за президент ,евроизбори, общински съвет и кмет.

Забележителната 110 годишнина на несебърската партийна организация позволява да се направят някои основни изводи и препоръки.Преди всичко това е нейният последователен идеологически път и същност по принципите на марксистко ленинския мироглед за изграждане на социалистическо общество в България.  Огромната разяснителна и организаторска работа по възпитание на масите при условията на двата обществени строя легални и нелегални.Стройна партийна дисциплина и морал. Безкомпромисно спазване и защита интересите на трудовия народ Принципна борба със сектантството и борба против буржоазнато влияние сред масите. Борба с закостенялостта и рутината в партийния живот.Преди всичко единството на партийната организация.

По случай 110 годишнината на Несебърската партийна организация да изразим благодарността на към основателя Благой Захариев и знайни и незнайни следващи ръководители при легални и нелегални условия.

Почит и уважение към ръководителите на Общинската партийна организация, а имено : – основателят Димитър Семерджиев и последвалите го Васил Киров, Тодор Костадинов, Николай Трифонов, Красимир Косев, Георги Петрохански, Кирил Жеглев и  Димитър Топалов.

Да пожелаем успех на Общинската партийна организация на БСП-Несебър .

Бел.ред.:Екипът на „Несебър нюз“ благодари на неостаряващият политик ,общественик и Почетен гражданин на Несебър -Васил Киров ,за свежата памет и усърдие, да запази за хората важни събития  и годишнини,свързани с историята на неповторимия Несебър и общината!

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *