8fe095007d9c40afd7c0bebe0bc1f109

О Б Я В А във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

О Б Я В А

във връзка с чл. 95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда

            На основание чл.95, ал.1 от Закона за опазване на околната среда обявявам инвестиционно предложение свързано с „Изграждане на фотоволтаична електрическа централа 29,15 кwa върху покрива на сграда с идентификатор 51500.510.22.1, разположена в УПИ 51500.510.22

(УПИ II, кв.6 м-ст „Кокалу“) в гр.Несебър“, с възложител Веса Георгиева Латунова.

Фотоволтаичните модули за производство на електроенергия от възобновяем енергиен източник- слънчевата радиация ще бъдат разположени стационарно, върху метална конструкция на покрива на сградата.

Електроенергията, произвеждана от фотоволтаичната централа ще бъде използвана за собствени нужди.

Възложител  В.Л.

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *