New Imagetrhtrtrh

Учреден е Обществен съвет в СУ”Любен Каравелов” – Несебър

 

        

7-членен Обществен съвет , създаден в СУ”Любен Каравелов – Несебър ще осъществява подпомагаща функция в развитието на училището и граждански контрол при управлението му.

 

         33 родители, излъчени на родителски срещи от различните класове се отзоваха на поканата на директора на СУ”Любен Каравелов” – Несебър

Тодорка Желязкова съгласно чл.7,ал.2 от Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини  и училищата.

Директорът на училището запозна присъстващите с функциите на Обществения съвет,изчете и разтълкува правата и задълженията на този орган и обърна особено внимание на ролята му в работата на учителите и учениците. На събранието бе решено изборът на Обществения съвет да стане с тайно гласуване, а броят на членовете му да бъде 7.

За  представител на финансиращия орган – Община Несебър от кмета на общината бе назначен Иван Гургов. След тайното гласуване бяха избрани и останалите членове – Десислава Желева, Надежда Гочева, Афродита Марвакова, Красимира Касабова, Георги Манолов и Яна Василева.  Обявени бяха и резервните членове – Мариана Зайчева, Елена Николова, Кадрие Ахмед и Костадинка Славова – представител на Общината.

Директорът на СУ”Любен Каравелов” – Несебър  Тодорка Желязкова поздрави избрания Обществен съвет и му пожела ползотворна и лека работа.

На своето първо заседание новоизбраният Обществен съвет в СУ”Любен Каравелов” – Несебър избра за свой председател Красимира Касабова.

 

 

Мара МОМЧИЛОВА

Print Friendly

Автор: Мара МОМЧИЛОВА


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *