150003580970257

Три ведомства заедно ще търсят решения за проблемите по Черноморието

 

 

 

По предложение на народни представители от ГЕРБ – Бургас е създадена междуведомствена работна група, която в срок от два месеца следва да разгледа всички проблеми по Черноморското крайбрежие, включително и въпросите свързани с дюните.

Това стана ясно от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова, която отговори на питане на Ивелина Василева, Димитър Бойчев и Диана Саватева относно предприети действия по сигнали за нарушения, свързани със строителни дейности по черноморското крайбрежие.

„Поемам ангажимент да ви информирам за резултатите от работата на групата, защото считам, че единствено съвместните ни усилия ще допринесат за опазване на природното ни наследство”, каза министър Аврамова.

В работната група участие ще вземат представители на три министерства.

„Министерството на регионалното развитие и благоустройството, и в частност – регионалните му подразделения, са се ангажирали с получените сигнали и са извършили проверки, съгласно своите компетенции. Може би най-важното, обаче, е да се предприемат мерки и изобщо да не се допускат нарушения”, каза от трибуната председателят на Комисията по околна среда и води Ивелина Василева.

„Наясно сме, че пороците са заложени още в миналото, преди приемането на Закона за устройство на черноморското крайбрежие. Но безпокойството на хората, във връзка с тези казуси, ясно изразява волята да се съхранят природните дадености и да се защитят останалите по черноморското крайбрежие девствени места”, каза още Василева.

Тя обърна внимание, че контролът, както превантивният, така и текущият и последващият, трябва да бъде засилен. „Ще очакваме резултата от работата на експертната работна група.  Смятам, че отново във взаимодействие с Министерството на околната среда и водите и Министерството на туризма трябва да бъдат анализирани всички обстоятелства и детайли по случаите, както и нормативната уредба. При установяване на пропуски, да се предложат адекватни промени и да се предприемат действия”, смята Василева.

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *