OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Повече от 50 точки е Проекта за дневен ред на поредното заседание на ОбС-Несебър

grgrgrgerПО 20 ТОЧКИ ЩЕ ДОКЛАДВА ПЕЙКО ЯНКОВ                                                                

По 20 т. ще докладва председателят на Kомисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия на Общинския съвет- Несебър  Пейко Янков.

Първата от тях на насроченото за 16 март заседание на Общинския съвет в Несебър е за публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на земеделски имот, представляващ поземлен имот с кадастрален идентификатор 39164.17.233 по кадастралната карта на с. Кошарица.                                                                                                              

По втората точка е за учредяване право на строеж за изграждане на трафопост върху общински имот с кадастрален идентификатор 51500.502.859. по КК на гр. Несебър, представляващ второстепенна улица.

По т.6 е за отдаване под наем на общинския имот на ЮЛНЦОП Сдружение „Дружество на несебърските художници“.

В точката е за определяне на общински жилища за отдаване под наем на граждани с установени жилищни нужди и промяна в списъка на общинските жилища по групи и подгрупи, според тяхното предназначение.

За мери и пасища от Общинския поземлен фонд за общо и индивидуално ползване и утвърждаване на правила за ползване е докладна,която последна е за провеждане на търг с явно наддаване за продажба на общински имоти в к.к. „Слънчев бряг-запад“.

По проекта на дневния ред от 54 точки председателят на Общинския съвет-Несебър Румен Кулев е насрочил Заседателната зала на Община Несебър на 16.03.2016 от 11 ч.


 

 

Print Friendly

Автор: Максим МОМЧИЛОВ


    • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

    Вашият коментар

    Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *