IMG_0336Кавала участниците в обучението

НАЦИОНАЛНАТА КООПЕРАЦИЯ НА СЛЕПИТЕ На 75 години

Инж. Георги Петрушев   

Националната потребителна кооперация на слепите в България е създадена на 25 февруари 1945 г. и сега навлезе в период на активна подготовка за тържествено честване на 75 годишният юбилей. Приета е програма за отбелязването на тази забележителна годишнина, в която е предвидено  всички член-кооператори, работници от търговските обекти и служители от администрацията да се почувстват максимално ангажирани с участието си в нарастващата предпраззнична обстановка.

Изпълнението на програмата стартира с проведеното обучение, в което участвуваха търговските работници и координаториите от цялата страна. Изнесена бе информация за изпълнението на финансово-икономическите показатели като приходи, печалба, стокооборот, уредба и състояние на търговските обекти и някои разлики между тях. Подчертано бе, че през последните години Кооперацията е на челно място между другите кооперации в системата на Софийския градски кооперативен съюз.

Председателят на Кооперацията Михаил Кърлин подчерта, че резултатите от дейността на Кооперацията не само са добри, не само са много добри, но са най-добрите в сравнение с други сродни предприятия от национален мащаб!

Заслужава да се припомни, че благодарение на умелото ръководство на този човек изминал пътя на управлението от най-ниското стъпало до най- високия пост в Кооперацията вече в продължение на повече от 45 години при изключително трудни условия на невиждана до сега конкурентна среда НПК на слепите успешно продължава да се развива, да придобива нови обекти и да изпълнява една разгъната социална програма.

На търговските работници бе препоръчано в отчетните доклади да отделят по-малко място на високите успехи, а да посочват нерешените въпроси и проблеми и да търсят срочни решения за тях.

Възможности за постигането на още по-добри резултати в търговската дейност има. По принцип обектите на Кооперацията са разположени в центъра на населените места, където хората най-често ходят да пазаруват различни стоки от първа необходимост. Магазините са добре подредени с красиви висококачествени стоки Българско производство, които се предлагат на конкурентни ццени. Възможности за съкращаване сроковете на стокооборота, увеличаване приходите и печалбите от търговската дейност съществуват чрез точното спазване на работното време и увеличаването на същото в предпразнични и предпочивни дни, особено това важи в дните предшестващи официални празници като Коледа, Нова година Великден, когато по традиция Българите активно пазаруват за себе си и за подаръци на свои близки и познати.

Необходимо е да се обърне внимание на Рекламата, която въобще отсъства от системата на Кооперацията!  Нека не се забравя, че РЕКЛАМАТА Е МАЙКА НА ТЪРГОВИЯТА!

Изнесената форма на обучение се проведе от 21 до 24 октомври  2019 г. в гр. Кавала – Република Гърция. Това даде възможност на участниците да се запознаят с природни, културни и исторически забележителности в тази изключително красива част на Балканския полуостров, която в недалечното минало е била Българска територия населена с етнически Българи.

Тази изнесена форма на обучение изпълнява и друга много важна роля. Тя дава възможност на участниците продължително време в свободни разговори да контактуват, да се опознават, да споделят непринудено за постигнати успехи, за нерешени въпроси и проблеми и къкво възнамеряват да правят за тяхното преодоляване.

Понеже в последно време от устата на „научни апологети” включително и по националните обществени медии се хвърля жлъч и жупел срещу Кооперативното дело в България и му се „присвоява” заслугата, че е рожба на социалистическият режим ще припомня следното:

Думата Кооперация има латински произход и означава „Сътрудничество и взаимопомощ”. Основната цел на Кооперацията е координиране на дейности, организация на обществения труд, създаване на обществено-стопанска форма на управление.

Важно е да се знае,, че Кооперацията е доброволно сдружение на хора, а не на капитали и материални ценности. В нея Капиталът служи на човека, а не господства. Тези различия на Кооперацията от другите стопански структури и форми на собственост при пазарното стопанство са и нейните предимства. На тези принципи е създадена и е работила първата Кооперация в света, обявена в Англия на 28 октомври 1844г Тя има свой устав, принципи и програма за достигане на набелязаните цели. От тях се учат поколенията и до днес.

За това когато на 7 януари 2019 г. в предаването „История БГ”  на БНТ един професор се изпъчи и почна да,   доказва”Катастрофичните последици от колективизацията на Българското селско стопанство до 1990 г.” останах зашеметен. Този човек или по онова време не е живял в България или е скъпо платен да лъже безогледно и да промива мозъците на младите хора у нас.

Колективизацията на селското стопанство в България, извършена в средата на XX век позволи комасация на разпокъсаните тук-там малки парчета обработваема земя. Това даде възможност да се извърши Научно-техническа и аграрна революция в Българското село. Стана възможно да се приложи високопроизводителна механизация и поливно земеделие, в резултат на което у нас се добиваха висококачествени зеленчуци, овощия и лозя.  Селското стопанство до 1990 г. напълно задоволяваше населението на страната от качествени продукти и даваше суровина на леката преработваща промишленост.

Колективното селско стопанство в България участваше с 56% в икономиката на страната. По официални данни на Българския Статистически Институт за 2018 г. приноса на селското стопанство в икономиката на страната е 5%. За това Българите от учители на земеделие в други Европейски страни се превърнахме във вносители на картофи от Полша, зрял боб от Египед, домати и чушки от Турция и Гърция, дълбоко замразено преди десетки години месо ни докарват от един далечен континент.

Това малко отклонение от темата за Кооперацията на слепите си позволих да направя, защото съм абсолютен привърженик на Кооперативното дело и съм убеден   че не е далеч  денят, в който ще се потърси отговорност от виновните за разгрома на Българското селско стопанство.

Ръководството на НПК на слепите умело води тази стопанска организация към просперитет и успехи, което дава основание, че предстоящият Юбилеен празник ще се чества достойно и ще бъде пример и на други стопански организации.

На Кооперацията и нейните членове пожелаваме „НА МНОГАЯ ЛЕТА!”.

 

Инж. Георги Петрушев

Print Friendly

Автор: Инж. Георги Петрушев


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *