success smart medical doctor working with operating room as concept

ИМА ПРОБЛЕМИ С НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО ПРИЗНА, ЧЕ ИМА ПРОБЛЕМИ С НАРЕДБАТА ЗА МЕДИЦИНСКАТА ЕКСПЕРТИЗА.

Министерство на здравеопазването зачете мотивите и аргументите ни за промяна на Наредбата.

Анализът на въздействието, който направихме, доказа КАТЕГОРИЧНО, че има проблем с Наредбата! 19 % от преосвидетелстваните през периода от август 2018 до декември 2018 са преминали в по- ниска група, съответно са били лишени от подкрепа, която са получавали преди това. За сравнение този процент за съпоставимия период на 2017 е 11%.

В това число, изцяло отпаднали от подпомагане са 5% от всички преосвидетелствани през периода на действие на новата наредба в 2018 (съпоставено с 3% за същия период през 2017 година)

От по- детайлния  анализ става ясно, че най- засегнати при лицата над и под 16 години са хора с диабет, злокачествени новообразувания, сърдечни заболявания, заболявания на опорно-двигателния апарат, психични заболявания. От една страна значимото увеличение в определени диагнози показва кои са слабите места в наредбата, от друга страна широкият диапазон показва, че наредбата цялостно се нуждае от прецизиране както на методиката, така и на инструкциите по прилагането ѝ.

Случаите, които ни предоставят родители и хора с увреждания и техния анализ показва, че нуждата от индивидуален подход е крещяща. Лицата с множествени увреждания са най- потърпевши от  новите принципи, наложени от наредбата.  Елиминирането на комплексния подход ощетява както масови случаи на разпространени диагнози и обичайно съпътстващите ги такива, така и редки заболявания, при които общият подход не отчита спецификите и също оставя хората с увреждания без адекватно подпомагане.

Приложихме предложения за възможни методики за комплексни изчисления, които да елиминират негативния ефект от настоящия подход.

Изрично подчертаваме, че предложението е за спешни мерки за промяна на настоящата Наредба за медицинската експертиза, за да се преустанови неадекватната оценка на хора с увреждания и лишаването им от необходимата подкрепа за преходния период, който е необходим за извършване на  цялостна реформа, която да приложи комплексна, индивидуална оценка на потребностите на човека с увреждане и на базата на нея – адекватна подкрепа във всички направления – това, за което говорим и настояваме от години!

 

Министерство на здравеопазването зачете мотивите и аргументите ни за промяна на Наредбата.

В резултат на това, поискахме и МЗ се ангажира:

–              да се преразгледа проблемни текстове от наредбата

–              да осигури възможност на недоволните от оценката си по текущата наредба да се явят по желание преди изтичане на установения срок.

–              да преразгледа сроковете на обжалванията.

–              да се прави анализ на ефекта от наредбата всеки месец.

 

–––––

НГИ Системата ни убива всички

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *