bgfarm

Екшън план в пет стъпки предлага Български фермерски съюз.

team-pictureЕкшън план в пет стъпки за по-стабилно земеделието у нас и подобряване на пазарните позиции на родните производители предлага Български фермерски съюз. Пред Дарик председателят на браншовата организация Георги Стоянов обяви, че БФС подкрепя настоящите краткосрочни мерки, предложени от земеделското министерство за повишаване в предлагането на плодове и зеленчуци-българско производство, но отчете, че те не разрешават трайно проблемите. Съюзът предлага и конкретни мерки за това.

На първо място, отчете Стоянов, ще се иска изготвянето на съвременен Закон за кооперирането, с който да се формулира и точно определение за кооперативна сделка. Целта е да се постигне устойчив модел на окрупняване на продукцията от приоритетните сектори със сдружаване и коопериране. „Окрупняването и достъпа до пазара на тази продукция следва да бъде гарантирана с различни социални, финансови и гаранционни инструменти, които Министерство на земеделието следва да създаде“, посочи той.

БФС отбелязва, че българските продукти от чувствителните сектори в земеделието имат редица проблеми, дължащи се на пазарната конюнктура и невъзможността за предлагане на окрупнена, сортирана и пакетирана стока в големи количества. Неразвити се оказват и механизмите за директни продажби и обозначаване на продуктите с географски и др. специализирани обозначения.

Оттам се обявиха за създаването на „средна класа от устойчиви семейни ферми“. За целта се предлага поземлена реформа, която да гарантира устойчив модел на семейни стопанства с достатъчно земя за обработка на плодове, зеленчуци, лозя и др. „Реформата следва да осигури не просто комасация на земята, а да постигне модел на собственост от минимално количество земя от семейните ферми“, коментира Георги Стоянов.

Създаване на гаранционни фондове – природни бедствия и пазарни кризи

Сегашните методи на обезпечение на фермерите при настъпване на природни бедствия отдавна не съответстват на нуждите, нито на фермерите, нито на държавата.

Гаранционният фонд следва да работи по съвсем различен начин от сегашния, счита Стоянов. По думите му не трябва да се възвръщат разходи за загубена реколта, а да се осигурят средства, с които стопанството да може да преодолее кризисния период. Важен акцент за реформиране на сектора е създаването на фонд Социален риск- инструмент, който да обезпечи достъпа до пазара на кооперирана продукция с договори на зелено.

Българския фермерски съюз иска и въвеждането на Национална система за стандартизиране на продукти-българско производство (традиционен продукт, пресен продукт, местен продукт, фермерски продукт, планински продукт). Така ще се гарантира качеството и контрола в производството, каза Стоянов.

Сред предложенията на съюза е и развиването на мрежата от т.нар. опорни стратегически тържища. Според председателя на БФС те трябва да са седем, колкото са и районите за планиране в страната. Трябва да се изберат локации, парцели и да се пристъпи към реална работа по построяването им, заяви Стоянов.

Дарик Радио

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *