full screen background image
768x432оажеиоэиежэ

Думи за в.“Дума“*

На 28 август 2018 г. Изпълнителното бюро на Българската
социалистическа партия взе изненадващо и необосновано решение да
освободи Таня Джаджева и да назначи Йордан Мичев за и.д. главен
редактор на в. „Дума“ с 6-месечен изпитателен срок. Мотивите Ц вестникът
бил „некачествен, непрофесионален и неопозиционен“, а председателят
настоявала да й се даде възможност „да си създаде екип“!?

Подобни
аргументи са съвършено недопустими и показват абсолютно неразбиране и
непознаване на същината на левия вестник, който не е инструмент за
обслужване на което и да е ръководство на партията.
Преди една година Ц на 14 октомври 2017 г., Националният съвет на БСП
прие специално решение по въпросите на левия печат. Точка 1-ва на
решението гласи: „Приема доклада относно разработката на концепция за
бъдещето на левите печатни издания“.

В материалите по решението е
закрепена политическата позиция, че вестник „Дума“ трябва да запази
мястото си на ляв политически всекидневник; в него да имат превес
аналитичните текстове с ясна лява ориентация и именно като такъв по-
нататък да разширява влиянието си в обществото.

Нито в посочените документи, нито в продължителната дискусия на
самото заседание на НС на партията на посочената дата не се намират и
не бяха изказани никакви критики и квалификации от рода на споменатите
по-горе; напротив Ц бе потвърдено уникалното място и ролята на вестника в
политическия живот на страната, както и необходимостта от пълна
подкрепа за по-нататъшното му утвърждаване като трибуна на
социалистическия възглед за проблемите и перспективите пред България
днес.

Извършената внезапна смяна на ръководството на вестника е в пълен
разрез с духа и буквата на взетите на посоченото заседание решения. Тя е и
в пряко нарушение на чл. 59 (2) от Устава на БСП, който гласи, че
„главните редактори на печатните и електронните издания се определят от
НС на БСП“. Удобното обяснение, че и предишните двама и.д. главни
редактори на вестника са били избирани от ИБ, не може да служи за
оправдание. А порочната практика за неглижиране на НС на БСП отнема
възможността на съответния главен редактор да утвърждава своя и на
вестника авторитет като носител на лявата кауза в България!

В случая имаме особено красноречив пример на все по-безпардонно
провежданата практика за пълно пренебрегване на ролята и правомощията
на Националния съвет на БСП като ръководния орган на партията между
заседанията на нейния Конгрес, ясно и недвусмислено записани в нашия
Устав. Връх на тази практика стана представянето на документа „Проект
Визия за България“ Ц възможно най-отговорна заявка за политическо
доверие от страна на обществото Ц без каквито и да било разглеждане и
одобрение от страна на Националния съвет!

Подписалите настоящия текст заявяваме категоричната си позиция, че
взетото от ИБ решение за смяна на главния редактор на в. „Дума“ е
лишено от каквито и да било принципни съображения и представлява
особено тревожен пример за подмяна на колективния принцип на
ръководство на партията в лицето на нейния Национален съвет с
еднолични решения на неговия председател в разрез с уставните норми!

Освен всичко друго БСП не може да си позволи да става проводник на
порочни практики за нарушаване на медийната свобода, които рушат
устоите на демокрацията. В резултат на тези маневри начело на „Дума“ е
поставен случаен човек, без авторитет и доказана компетентност, избран
по неясни критерии и протежиран в тесен ръководен кръг. Рокадата в
ръководството на „Дума“ вече имаше определено отрицателен и дори
памфлетен отзвук в медиите.

А както отбелязва Съюзът на българските
журналисти в своя Декларация от 31 август т. г., начинът, по който е
сменена главната редакторка на в. „Дума“, е поредният пример за
недопустима политическа намеса и ограничаване свободата на словото.
На заседанието на НС на БСП на 29.09.2018 г. не бе прието да се включи в
дневния ред отделна точка за състоянието на работата във в. „Дума“ и за
перспективите за неговото развитие като Левия вестник на България.

Гласуването обаче показа, че фактически само 22-ма души от около 90
подкрепят извършената в „Дума“ подмяна. Затова ние потвърждаваме
нашата позиция и призоваваме ИБ на БСП да отмени решението си за
назначаване на Йордан Мичев за главен редактор на „Дума“, който вече
показва, ако съдим по вестника в последните седмици, политическа и
професионална неграмотност.

Вестник „Дума“ трябва да продължи да бъде трибуна на свободното ляво
слово и на социалистическата идея!

Октомври 2018 г.

Подкрепяме подписката за в. „Дума“, организирана от членове на Националния съвет на БСП:

1. Петър Бочуков Ц дългогодишен журналист в „Дума“, бивш зам. главен редактор на
„Дума“
2. Анжел Вагенщайн, дългогодишен автор на „Дума“, носител на наградата на БСП
„Георги Кирков Ц Майстора“
3. Проф. Андрей Пантев, дългогодишен автор и колумнист на „Дума“, носител на
наградата на БСП „Георги Кирков Ц Майстора“
4. Проф. Чавдар Добрев, дългогодишен автор на „Дума“, носител на наградата на БСП
„Георги Кирков Ц Майстора“
5. Константин Иванов Ц дългогодишен журналист в „Дума“, сега автор на „Дума“
6. Велиана Христова Ц основател на „Дума“, дългогодишен журналист в „Дума“, сега зав.-
отдел „Общество“ в „Дума“, носител на наградата на БСП „Георги Кирков Ц Майстора“
7. Светлана Михова Ц дългогодишен журналист в „Дума“, сега колумнист на „Дума“,
носител на наградата на БСП „Георги Кирков Ц Майстора“
8. Христо Георгиев Ц журналист, писател, издател, водещ на рубриката „Черно на бяло“ в
„Дума“, носител на наградата на БСП „Георги Кирков Ц Майстора“
9. Николай Коев Ц дългогодишен журналист в „Дума“, сега колумнист на „Дума“
10. Валентин Караманчев – дългогодишен журналист, сътрудник на „Дума“
11. Юри Попов Ц дългогодишен журналист, основател на „Дума“
12. Боряна Костова Ц дългогодишен журналист и зав.-отдел в „Дума“, бивш главен
редактор на в. „Земя“

=====================

*Заглавието е на редакцията !

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *