655-402-policiia-patrulka

Бургаската полиция се отчете

ИНФОРМАЦИЯ ОТ ГОДИШНИЯ АНАЛИЗ НА

ОДМВР БУРГАС ЗА 2017 година

 

 

І. КРИМИНАЛНИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ :

За отминалата 2017 година на територията на ОДМВР Бургас са регистрирани 7 931 престъпления, които са по-малко спрямо регистрираните през аналогичния период на 2016 г. Основната част от регистрираните престъпления са извършени на територията, обслужвана от бургаските районни управления / Първо, Второ и Пето/ и на територията на Община Несебър.

Основен дял сред криминалните деяния продължават да заемат престъпленията против собствеността, следвани от общоопасните престъпления и престъпленията против стопанството.

През 2017 г. са регистрирани 357 престъпления против личността при 303 за 2016 г. Разкрити са 107 престъпления против личността при 107 за същия период на 2016 г. Установени са 90 извършители при 94 за миналия аналогичен период. От минал период са разкрити 46 престъпления против личността със 53 извършители.

За отчетния период има регистрирани 5 умишлени убийства, които са разкрити, при 5 умишлени убийства за предходната година. По четири от убийствата са установени извършителите и е повдигнато обвинение, а по петото има установен извършител, но работата по документиране на случая продължава. Разкрито е и едно умишлено убийство, регистрирано в предходни години.

Регистрираните през периода престъпления против собствеността са 4 181, с 15 % по-малко спрямо предходната година, като разкриваемостта бележи ръст с 4,52 % при криминалните престъпления и с 5,32 % при икономическите престъпления. Установени са 891 извършители. Разкрити са и 226 престъпления, регистрирани в предходни периоди с 269 извършители.

През 2017 г. работата по предотвратяване, пресичане и разкриване на извършваните грабежи бе приоритетна за ОДМВР – Бургас, което доведе до намаление с 44,7 % на регистрираните грабежи. Разкрити бяха 39 с установени 43 извършители. Разкрити са и 7 грабежа от предходни периоди с 9 извършители.

През периода се наблюдава намаление на регистрираните кражби – с 14,76 % по-малко от предходната година, като те представляват 42,95 % от общо регистрираните престъпления. Процентът на разкриваемостта бележи ръст с 3,79 %, като са установени 732 лица извършители на кражби. Разкрити са и 169 кражби от минали периоди и са установени 206 извършители.

През 2017 г. са регистрирани 185 измами, като работата по 19 от тях е приключила с мнение за предаване на съд на 18 лица, а по останалите работата продължава за установяване и документиране на престъпната им дейност. Разкрити са и 21 измами от предишен период с 24 извършители.

Престъпленията, свързани с разпространението на акцизни стоки са 128. Приключените досъдебни производства са 112 с установени 106 извършители. През 2017 г. от съставните структури на ОДМВР Бургас са установени над 611 000 къса цигари без акцизен бандерол и 211.5 кг. нарязан тютюн.

За отчетния период регистрираните престъпления, свързани с наркотици са 397, като работата по 303 от тях е приключила. Разкрити от минал период са и 38 престъпления. Отчита се увеличение на разкриваемостта с 2,6%. При противодействието на тези престъпления през 2017 г. са установени и задържани общо 326 лица, на които е повдигнато обвинение за незаконно производство, държане и разпространение на наркотични вещества.

Дейността свързана с опазването на обществения ред и противодействието на престъпността през 2017 г. се характеризира с:

– предприети засилени мерки за повишаване на пътния контрол както през летния сезон, така и при усложнената обстановка при обявените през есенно-зимния период бедствени положения в някои общини;

– осигуряване на полицейско присъствие в малките населени места с цел намаляване на битовата престъпност;

– противодействие на миграционния натиск на българо-турската граница;

– осигуряване на обществения ред по време на организирани масови мероприятия, охрана на обществения ред и осигуряване сигурността през летния туристически сезон и при усложнената обстановка при обявените през есенно-зимния период бедствени положения в някои общини;

– дейности свързани с обезпечаване прибирането на селскостопанската продукция,

– осигуряване реда и охраната на изборните секции при произвеждането на избори за Народни представители през 2017г.;

С цел гарантиране сигурността преди и по време на произвеждането на изборите за Народни представители на 26 март 2017 г. в ОДМВР Бургас и съставни структури бе създадена необходимата организация за опазване на обществения ред и безопасността на движение при провеждане на мероприятия свързани с изборния процес. Както в подготвителния период, така и при произвеждането на изборите на обслужваната територия няма регистрирани нарушения на обществения ред при провеждане на мероприятията.

В изпълнение на планираните мероприятия по превенция на престъпността сред децата и ограничаване на престъпните посегателства срещу тях е създадена организация за засилено полицейско присъствие в района на учебните заведения. За противодействието на престъпността в районите на училищата полицейските инспектори и младши полицейските инспектори осъществяват обход на територията им, извършват контрол и инструктаж на охранителите в училищата. Районите на училищата бяха включени в маршрутите на нарядите на районните управления, осъществяващи патрулно-постова дейност. В тази дейност участваха активно и служители от бургаската жандармерия.

 

ІІ. КАТ :

През изминалата 2017 г. на територията на Бургаски регион са настъпили 379 ПТП с тежки последици, при които загиналите са 42, а ранените са 478. Сравнено с данните за същия период на 2016 г. се отчита увеличение и по трите показателя: на броя на произшествията с 94, на ранените с 107 и на загиналите с 6.

Като основна причина за настъпване на ПТП за 2017 г. се констатира, че 353 ПТП са настъпили поради нарушения извършени от водачите, при които са загинали 39 и са ранени 451 участника. Следват ПТП настъпили, поради нарушение на пешеходци. За периода са регистрирани 14 ПТП с 3 загинали и 11 ранени. По други причини са регистрирани 10 ПТП с 13 ранени.

От всички ПТП, настъпили по вина на водача, с най-голям относителен дял са ПТП поради движение с несъобразена скорост с пътните условия, като са регистрирани 148 ПТП с 23 загинали и 176 ранени.

Следваща причина е отнемане на предимство като са регистрирани 82 ПТП с 4 загинали и 95 ранени. За същия период на 2016 г. основна причина за ПТП е поради движение с несъобразена скорост с пътните условия, като са регистрирани 125 ПТП с 20 загинали и 173 ранени. За отнемане на предимство са регистрирани 58 ПТП с 2 загинали и 71 ранени.

Общата административно-наказателна дейност, осъществена от сектор „Пътна полиция” при ОДМВР Бургас отчита 22% увеличение. Увеличен с 24% е броя на издадените актове, както и броя на издадените фишове с 18%.

През 2017 г. броя на ефективно осъдените лица е както следва:

– По чл.343 б, ал. 1 от НК /управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 1,2 на хиляда/ – 9 осъдени лица

– По чл.343б, ал.2 от НК / управление на МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда след като е осъден с влязла в сила присъда за деянието по ал.1/ – 22 осъдени лица

– По чл.343б, ал.3 от НК /управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техните аналози/ – 27 осъдени лица

Общият брой на осъдените лица е 58, т.е. отчита се увеличение с 34,48% в сравнение с 2016 г., когато са били 38.

 

ІІІ. ДОСЪДЕБНО ПРОИЗВОДСТВО :

Резултатите по досъдебните производства обективират усилията на всички служители в ОД МВР – Бургас, не само на разследващите полицаи. Разследването е колективна дейност в която работят в екип служители от охранителна, криминална полиция и отдел „Разследване“ в ОД МВР – Бургас.

Видно от представената графика се наблюдава увеличение на водените ДП, намаление на новообразуваните и увеличение на останалите от минал период.

През 2017 г. броя на образуваните незабавни производства е 16, срещу 84 за 2016 г., което е с 68 по-малко от аналогичния период на 2016 г. Това намаление на образуваните незабавни производства не следва да се отчита като негативна тенденция, предвид влезлите в сила изменение и допълнение на НПК, с която института на незабавното производство беше отменен.

Броят на новообразуваните бързи производства бележи намаление с 8 %.

През 2017 г. са приключени повече досъдебни производства в сравнение с 2016 г. Няма приключени ДП извън предвидения в закона срок за разследване.

С мнение за предаване на съд са приключени и изпратени в прокуратурата по-малко досъдебни производства от 2016 г.

Досъдебните производства, изпратени с мнение за прекратяване, са повече от 2016 г.

С мнение за спиране са изпратени са изпратени повече досъдебни производства от тези за 2016 г.

Няма върнати досъдебни производства за допуснати в хода на разследването съществени процесуални нарушения.

 

 

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


      Вашият коментар

      Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *