13335859_10207816341024368_5055727185670938000_n

Покана за Общо събрание на Общинска организация Русофили-Несебър

П         О         К         А         Н         А

 

до членовете на Сдружение                                                                                   „ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ-НЕСЕБЪР”

По решение на Управителния съвет на Сдружението на  20 март 2021 г. от 10.00 ч.  в гр.Несебър ул. „Св.Св.Кирил и Методий” 42, ще се проведе  Общо събрание на „ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ-НЕСЕБЪР”, при следния

ДНЕВЕН  РЕД:

т.1. Избор на Председател, протоколчик и работни комисии на Общото събрание.

т.2. Доклад на мандатната комисия за наличието на кворум за провеждане  на Общото събрание.

т.3. Доклад за дейността на Сдружение „ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ-НЕСЕБЪР” през 2020 година.

т.4. Отчет на контролно-ревизионната комисия за финансовата дейност на Сдружение „ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ-НЕСЕБЪР”.

т.5. Приемане на промени в Устава на Сдружение „ОБЩИНСКА ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЕ РУСОФИЛИ-НЕСЕБЪР”.

т.6. Освобождаване на досегашните членове на Управителния съвет и избор на нов Управителен съвет.

т.7. Други.

т.8. Закриване на Общото събрание.

Поради настоящата епидемиологична обстановка в страната и света и забраната за събиране на големи групи от хора в затворени помещения, участието в Общото събрание ще се проведе чрез телефонна и видео връзка.  За целта може да се ползва платформата Zoom и преките телефонни линии:

+359 888808111 на български език

+359878851193 за руско говорящи

За предложения и мнения по Дневния ред и гласуване на предлаганите решения може да се ползва електронната поща на Сдружението:

rusofilinesebar@abv.bg

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ, събранието ще се отложи с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и ще се проведе, независимо от броя на явилите се членове.

 

Председател на Управителния съвет:

/Христо Николов/

Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


  • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *