DSC01710-1 (1)

„Мусала брокер“-Несебър с полезна медицинска застраховка

Във връзка с десетата годишнина от откриването на офис на“ Мусала брокер „в Несебър и предстоящете Коледни празници,обявяваме отстъпка от 10 % за тази застраховка-Best Doctors,както и за застраховките Каско и Имущество за периода  до 31 януари 2021 година !

 

 

Имаме удоволствието да представим на вашето внимание предложенията   на “Мусала

Иншурънс Брокер” ООД за застраховане.

 

 

94009654_105748517783627_3612073435875770368_o ВАЖНО :

Като ваш брокер ние :

-следим и администрираме навременното издаване на полици, анекси, и други документи от застрахователните компании;

-резюмираме за Вас информация  за всички нови покрития и настъпили промени по

съществуващите застраховки

 

 

 

Контролираме процеса при възникнало събитие:

– телефон за асистанс в случай на нужда

-препоръки и координиране на превантивни мерки за контрол;

-работим като посредник между Вас и Вашия застраховател през целия процес на уреждане на Вашите претенции;

-осигуряваме вещи лица за експертни оценки при възникване на спорове;

 

Оставаме на разположение за допълнителни уточнения.

 

При взето от Вас становище, застраховката ще бъде сключена в удобно за Вас време .

 

МЕДИЦИНСКА ЗАСТРАХОВКА

„BEST DOCTORS“

101965437_174947643991364_2424537209282494464_nВъв връзка с десетата годишнина от откриването на офис на“ Мусала брокер „в Несебър и предстоящете Коледни празници,обявяваме отстъпка от 10 % за тази застраховка-Best Doctors,както и за застраховките Каско и Имущество за периода от 1 до 31 декември 2020 година !

 

ЗА ИНДИВИДУАЛНО И СЕМЕЙНО ЗАСТРАХОВАНЕ

 

 

 

ПРЕДСТАВЯНЕ

 

 

Best Doctors са международна медицинска организация, притежаваща глобална база данни с 50 000 лекари, препоръчвани като най-добри в областта си от други лекари. Основана през 1989 от двама професори в Harvard Medical School, организацията има за своя основна цел да подобрява качеството на медицинските грижи за своите клиенти, като им предоставя сигурност, че са получили най-добрите диагноза и лечение. Best Doctors има близо 30 милиона клиенти в повече от 30 държави.

 

 

 

ПОКРИТИЕ НА ЗАСТРАХОВКАТА

 

 

Здравна застраховка „BESTDOCTORS“ предоставя на застрахования покритие за извършени по време на периода на покритие услуги и медицински разходи за лечение на покрити заболявания и необходими от медицинска гледна точка медицински процедури, след потвърждаване на диагнозата от InterConsultation. Разходите се покриват в рамките на застрахователната сума и лимити, посочени в конкретните условия.

 

Лечението се организира от „BESTDOCTORS“ в съответствие с процедурата за приемане

 

ТЕРИТОРИАЛНО ПОКРИТИЕ

 

 

Покритието  е  валидно  за  медицински  разходи  възникнали  извън  територията  на

Република България, с изключение на разходите за лекарства.

 

 

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА СУМА И ЛИМИТ НА ОТГОВОРНОСТ

 

 

 1. Максималната сума на обезщетенията по застраховката е 1 000 000 евро за една застрахователна година и 2 000 000 евро за целия период на действие на застраховката.
 2. Стойността на лекарствата, закупени на територията на Република България след лечение на покрито заболяване или медицинска процедура,  се възстановяват в размер до 50 000 евро за целия период на действие на застраховката.
 3. За всеки пълен 24-часов период на престой в болницата, одобрена от BestDoctors за  лечение  на  покрито  заболяване  или  медицинска  процедура  на  Застрахования  се

изплащат по 100 евро за максимум 60 дни за едно застрахователно събитие.

 1. Лимитите  за  стойността  на  лекарства,  закупени  на  територията  на  Република

България, и за дневно обезщетение за хоспитализация, обезщетенията за пътуване, настаняване и репатриране на тленни останки са част от общата застрахователна сума и лимити.

5.

 

ПОКРИТИ РИСКОВЕ

 

 

ПОКРИТИ ЗАБОЛЯВАНИЯ И МЕДИЦИНСКИ ПРОЦЕДУРИ1

Покриват се следните заболявания и медицински процедури

 

–    Лечение на всякакви злокачествени тумори

 

–    Левкимия

 

–    Сарком

 

–     Лимфом, характеризиращи се с неконтролируем растеж и разпространение на злокачествени клетки и инвазия на тъкани.

 

–     Всякакви „ин ситу“ тумори, които се разполагат в епителиума, откъдето произлизат и не се разпространяват в стромата или околните тъкани.

 

–     Всички предракови промени в клетките, които са хистологично или цитологично класифицирани като високо степенна дисплазия или тежка дисплазия

 

–    Байпас на коронарната артерия (миокарднареваскуларизация)

 

–     Извършване на операция по препоръка на консултант кардиолог за коригиране на стеснение или запушване на една или повече коронарни артерии с байпас графтове.

 

–    Смяна на сърдечна клапа

 

–    Реконструкция на сърдечна клапа

 

–    Всяка хирургична интервенция на мозъка

 

–    Всякакви хирургически интервенции на вътречерепните структури

 

–    Tумори на гръбначния мозък

 

–    Tумор на гръбначните прешлени

 

–    Лечение на доброкачествени тумори разположени в гръбначния мозък.

 

–    Трансплантация на част от черния дроб,

 

–    Трансплантация на част от бял дроб,

 

–    Трансплантация на част от панкреас

 

–    Трансплантация на костен мозък (автоложна или алогенна)

 

–    Трансплантация на периферна кръв,

 

–    Tрансплантация на стволови клетки (PBSCT)

 

ПОКРИТИ РАЗХОДИ

 

 1. I. МЕДИЦИНСКИ РАЗХОДИ

Застраховката покрива следните разходи (до лимитите, посочени в застрахователната полица), извършени във връзка с покритите заболявания и медицински процедури:

 1. От болница
 2. От друг вид лечебно заведение, различно от болница (напр. специализирана клиника или център за социални грижи.
 3. От лекар, във връзка с преглед, лечение, медицинска грижа или операция.
 4. За консултации на лекари по време на хоспитализация.
 5. За следните медицински и хирургични услуги, лечения или предписания:

5.1. За анестезия и прилагане на анестетици при условие, че това се извършва от квалифициран анестезиолог;

5.2. Лабораторен анализ и патология, рентгенография за диагностични цели, радиотерапия, радиоактивни изотопи, химиотерапия, електрокардиограми,

ехокардиография, миелограми, електроенцефалограми, ангиограми, компютърна томография и други подобни изследвания и лечения, необходими за диагностицирането

и лечението на покрито заболяване или медицинска процедура, когато са извършени от лекар или под медицински надзор;

5.3. Кръвопреливане, преливане на плазма и серум;

5.4. Разходи, свързани с използването на кислород, вливането на интравенозни разтвори и инжекции.

 1. За   лекарства,   прилагани   по   лекарско   предписание,   докато   Застрахованият   е хоспитализиран за лечение на покрито заболяване или медицинска процедура..
 2. За трансфери или превоз с наземни или въздушни линейки, когато тяхното използване

е указано и предписано от лекар.

 1. За услуги, предоставени на жив донор по време на процеса на отстраняване на орган, който ще се трансплантира на Застрахования, във връзка с:

8.1. Процедурата по проучване за откриване на потенциални донори;

8.2. Болнични услуги, предоставени на донора, включително настаняване в болнична стая, отделение или секция, хранене, общи сестрински грижи, редовните грижи,

предоставяни от болничния персонал, лабораторни изследвания и използване на

оборудването и други болнични съоръжения (с изключение на вещите за лична употреба, които не се изискват в процеса на отстраняване на органа или тъканта, която ще се трансплантира);

8.3. За хирургични и медицински услуги за отстраняването на донорски орган или тъкани, които ще се трансплантират на Застрахования.

 1. За услуги и материали, доставени за костно-мозъчни култури във връзка с тъканна трансплантация, която следва да се извърши на Застрахования. Обезщетение се предоставя единствено   за   разноски,   извършени   след   датата,   на   издаване   на

предварителния медицински сертификат. .

 

 

 

 1. II. ПЪТНИ РАЗХОДИ

За пътуване в чужбина на Застрахования и един придружител (включително жив донор, в случай на трансплантация), във връзка с медицинско лечение на покрито заболяване или медицинска процедура.

 

III. РАЗХОДИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ

За настаняване извън Република България на Застрахования и един придружител (включително жив донор в случай на трансплантация) с единствената цел да получи лечение.

 

 

 

 1. IV. РАЗХОДИ ЗА РЕПАТРИРАНЕ

В случай, че Застрахованият (и/или на жив донор в случай на трансплантация) почине извън територията на Република България, докато получава лечение, Best Doctors заплаща за репатрирането на тленните останки на починалия до Република България.

 

 1. V. РАЗХОДИ ЗА МЕДИКАМЕНТИ

Покриват се разходи за лекарства закупени на територията на Република България след лечение на покрито заболяване или медицински процедури с продължителност повече от три дни в болнични условия.

 

VI.ДНЕВНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ ЗА ХОСПИТАЛИЗАЦИЯ:

За всеки пълен 24-часов период на престой в болницата, одобрена от BestDoctors за лечение  на  покрито  заболяване  или  медицинска  процедура  на  Застрахования  се изплащат по 100 евро за максимум 60 дни за едно застрахователно събитие.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСИЧКИ СТРАНИ включително САЩ

 

Индивидуален договор
Възрастова група  

 

Годишна премия

Шестмесечна премия Тримесечна премия  

 

Месечна премия

0 – 18 172.17 86.38 43.30 14.56
19 – 64 437.69 219.05 109.72 36.72
65 – 84 713.80 357.10 178.75 59.65

  Премията      е      калкулирана      със      задължителен      2%      данък      върху застрахователната премия

 

Мисли да застраховаш най-важното. Живота!

ОЧАКВАМЕ ВИ НА УЛ.“ХАН КРУМ“ № 39 А /ПАРТЕР/-СРЕЩУ  НАЧАЛОТО НА КРАЙМОРСКАТА ПЕШЕХОДНА АЛЕЯ В НОВАТА ЧАСТ НА НЕСЕБЪР

С нас  може да се свържете всеки    ден   на  тел. -0554-4-21-04,
моб:
     0898 34 99 10 ,както и на E-mail- k_kosev@abv.bg.
Print Friendly

Автор: Nessebar-News.com


 • печатна реклама външна вътрешна реклама Несебър

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *