Постоянните комисии към Общинския съвет в Несебър са със 7-членен състав/ВИДЕО/

В Несебър групата на партия „Български социалдемократи” получи  2 председателски места, а тези на: мк „СИЛА”, ГЕРБ, МОРЕ  и кп ”БСП – пк „Тракия” – по 1 Комисията по законност,...
| Източник:

В Несебър групата на партия „Български социалдемократи” получи  2 председателски места, а тези на: мк „СИЛА”, ГЕРБ, МОРЕ  и кп ”БСП – пк „Тракия” – по 1

Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общинския съвет бе оглавена от Петър Тодоров-съветник от пк „БСП-пк „Тракия”.За председател на комисията по бюджет и финанси и европейски фондове национални и регионални програми бе избран Върбан Кръстев от партия „Български социадемократи ”.

Костадин Нищелков от групата на същата партия бе избран за председател на комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда, на която бе председател и в предходния мандат.

Пейко Янков от мк „СИЛА” оглави комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия, а председател на комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности стана Атанас Терзиев от ГЕРБ. Демир Петров от партия „МОРЕ” оглави комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси.                                                                                                       

Председателските места и състава на комисиите, предложени от председателя Румен Кулев,  бяха гласуване единодушно на второто заседание на Общинския съвет в Несебър.                                                                                                                                                  

 Преди това новоизбраният на мястото  на Сотир Наумов общински съветник Красимир Мавров положи клетва,а по т.1 от дневния ред единодушно бе приет докладвания от Пейко Янков проект за Правилник за работата на Общинския съвет и взаимоотношенията му с общинската администрация.

В края на заседанието,което продължи 11,36 мин., председателят на Общинския съвет обяви насрочването на следващото заседание за 14 декември.

 

                                                     ==========================

 

Постоянните комисии  към Общинския съвет в Несебър са със 7-членен състав

Избраните 6 комисии гласувани единодушно на второто заседание на Общинския съвет в Несебър са със 7-членен състав.                                                                                                                                  

Комисията по законност, обществен ред, местно самоуправление, приватизация, следприватизационен контрол и контрол по изпълнение решенията на Общински съвет е с председател: Петър Тодоров,заместник-председател: Станислав Цанев и членове: Славчо Станелов, Пейчо Колев, Красимир Мавров, Виктор Атанасов, Демир Петров.

Комисията по бюджет и финанси и европейски фондове, национални и регионални програми е с председател: Върбан Кръстев, заместник-председател: Пейко Янков и
членове: Костадин Нищелков, Георги Георгиев, Георги Манолов, Атанас Терзиев, Благой Филипов.                                                                                                                            Комисията по общинска собственост, жилищна политика, общински дружества и предприятия е с председател: Пейко Янков, заместник-председател: Славчо Станелов
и членове: Николай Киров, Георги Георгиев, Благой Филипов, Станислав Цанев, Георги Манолов.                                                                                                                       

Комисията по устройство на територията, селско, горско, ловно стопанство и опазване на околната среда е с председател: Костадин Нищелков, заместник-председател: Георги Георгиев и членове: Пейко Янков, Пейчо Колев, Благой Филипов, Христо Яръмов, Иван Янев.

Комисията по образование, култура, туризъм, спорт, здравеопазване, вероизповедания и социални дейности е с председател: Атанас Терзиев, заместник-председател: Красимир Мавров и членове: Николай Киров, Славчо Станелов, Георги Манолов, Тонка Пешева, Кирил Киров.                                                                                                      

Комисията по Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси е с председател: Демир Петров, заместник-председател: Пейчо Колев и  членове: Кирил Киров, Върбан Кръстев, Красимир Мавров, Христо Яръмов, Петър Тодоров.

И на двете заседания единственият отсъстващ съветник бе Венелин Ташев,който е и един от жалбоподателите в съда срещу Общинската избирателна комисия,обявила  избора на общински съветници, състоял се на 25 октомври.

Максим МОМЧИЛОВ

Print Friendly
FacebookСподели